Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på yrkesutbildning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Mattias Nylund, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.


Mattias NylundMattias Nylund disputerade i pedagogik vid Örebro universitet 2013, med avhandlingen Yrkesutbildning, klass och kunskap. En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform.

I avhandlingen påvisade han bland annat att nämnda gymnasiereform marginaliserade principer som medborgarskap, demokrati, jämlikhet och kritiskt tänkande i gymnasieskolans yrkesprogram. I avhandlingen påvisades även att reformen ingick i en större policytrend, som berörde även vuxenutbildning och lärarutbildning, som sannolikt bidrar till ökade klasskillnader.

Efter disputationen har Mattias Nylund forskat med fokus på frågor om utbildning och demokrati, med specifikt och fördjupat intresse för yrkesorienterad gymnasieutbildning. Även jämförande studier av utvecklingen i de nordiska länderna har varit en central del av det vetenskapliga arbetet.
Han har de senaste åren gjort detta inom forskningsprojekt med finansiering från bland annat NordForsk, och inom ett projekt med finansiering från Vetenskapsrådet.

Mattias Nylund har i sina studier främst arbetat med utbildningssociologisk och läroplansteoretisk teoribildning, där ett specifikt intresse ägnats åt den teori som utvecklats i kölvattnet av Basil Bernsteins arbeten. Hans vetenskapliga bidrag kan därför hänföras främst till fält som utbildningssociologi, läroplansteori och forskning om yrkesutbildning.

För mer information kontakta Mattias Nylund, epost: mattias.nylund@ped.gu.se, tel: 031-786 2440.