Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på vuxenutbildning, introduktionsprogram och yrkesutbildning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Ingrid Henning Loeb, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Ingrid Henning Loeb disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2006, med avhandlingen Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivhistorisk ingång med berättelser om lärarbanor där hon analyserade den svenska vuxenutbildningens förändring och utveckling sedan 1970-talet.
Sedan disputationen har hennes forskningsintresse rört organiserandet av lärande i gymnasieskolans yrkesprogram, introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning.

Framgångsrika lärmiljöer

2009-2014 ledde hon det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Framgångsrika lärmiljöer som handlingsnät. Fallstudier vid grundläggande vuxenutbildning och gymnasieskolans individuella program.

'Studierna innebar dels ett kunskapstillskott om lärar-elevinteraktioner i lärmiljöer där elever som är obehöriga för gymnasiestudier genomför sina studier och sätter stort värde på sin utbildning. Dels gav studierna viktiga resultat om villkor och förutsättningar för framgångsrik organisering under en tid med stort reformtryck och allt starkare ekonomistyrning.

Yrkesämnesundervisning för nyanlända

På senare tid har hon alltmer intresserat sig för att studera språkutvecklande arbetsformer för elever i gymnasieskolans yrkesutbildning.

Senast i juni 2015 fick Ingrid Henning Loeb tillsammans med kollegor i Yrkeslärarprogrammets lärarlag vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2015 års pedagogiska pris vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten för deras innovativa modell för distansstudier.

För mer information, kontakta Ingrid Henning Loeb, ingrid.henning-loeb@ped.gu.se, tel: 031-786 2494, 0766-182494