Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på utbildningsteknologi och utbildningspolitik

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Catarina Player-Koro, verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i pedagogiskt arbete.

Catarina Player-Koro disputerade i tillämpad IT vid Göteborgs universitet 2012, med avhandlingen Reproducing traditional discourses of teaching and learning mathematics: Studies of mathematics and ICT in teaching and teacher education. I avhandlingen undersökte hon bland annat det material – textböcker, problemformuleringar, examinationer och teknologi – som användes i matematiklärarutbildningen.

Efter disputationen har Catarina Player-Koro vidareutvecklat och utvidgat flera teman från avhandlingen, dels policystudier, dels kritiska studier av utbildningsteknologi både inom det reguljära skolsystemet och inom lärarutbildningen.

Problematiserat skolans digitalisering

På senare tid har hon i ett flertal vetenskapliga artiklar bland annat problematiserat den snabba utvecklingen av skolans digitalisering, vem som egentligen driver utvecklingen och hur agendan för detta sätts.

Hon har även bland annat lett forskningsprojektet Förstelärare i matematik – en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning, med stöd från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där konsekvenserna av 2013 års förstelärarreform utretts vad gäller just matematiklärarna.

För mer information, kontakta Catarina Player-Koro: e-post catarina.player-koro@gu.se, tel 031-786 2147