Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på språksystem

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit John Löwenadler, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i ämnesdidaktik med inriktning mot språk.

John Löwenadler disputerade i engelska vid Göteborgs universitet 2007, med avhandlingen A Cross-Theoretical Approach to Complementizer-Gap Phenomena. I avhandlingen diskuterades en speciell typ av ordföljdsvariationer ur ett tvärspråkligt perspektiv med utgångspunkt i engelska och svenska, med syftet att förstå varför språk ser ut som de gör och hur man lär sig dem. John Löwenadler gjorde även jämförelser med hur situationen ser ut i så skilda språk som isländska, ungerska, det sydamerikanska språket quechua och de västafrikanska språken koromfe och koyra chiini.

Efter disputationen har John Löwenadler bland annat varit engagerad i ett tvåårigt forskningsprojekt, Extraktion och konventionalisering, vid University of Manchester, finansierat av Vetenskapsrådet i form av ett postdoktorsstipendium.

I sin språkvetenskapligt inriktade forskning har han anlagt ett komparativt perspektiv mellan engelska och svenska, och undersökt vad det kognitivt innebär att lära sig ett språksystem.
John Löwenadler har dessutom fokuserat på förmågor som läs- och hörförståelse där han bland annat utgått från Högskoleprovets engelska och svenska läsförståelsedelar. Forskningen bygger på det stora datamaterial som finns att tillgå tack vare den egna institutionens arbete med provkonstruktion i Högskoleprovets engelska läsförståelsedel. Hans resultat har fått praktiska konsekvenser för provkonstruktionen inom detta arbete.

För mer information, kontakta John Löwenadler, e-post: john.lowenadler@ped.gu.se, tel: 031-786 2329