Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på norm och normalitet i barns vardagsliv

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Anette Hellman, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Anette Hellman disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2010, med avhandlingen Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola, en avhandling som rönte stor uppmärksamhet.

I avhandlingen undersökte hon hur kön skapas i förskolans vardag. Studien visade även att stereotypa uppfattningar om kön tillåts styra verksamhetsplaneringen i förskolan.

Projekt om fler män i förskolan

Efter avhandlingen har Anette Hellman erhållit en post.doc. ifrån Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, som gav henne möjlighet att genomföra studier om genus och normalitet i förskolor i Tokyo.

Hon har under de senaste åren även erhållit forskningsmedel från bland andra från NORDFORSK där hon var nationell samordnare i arbetet med att lära av skolkulturer där man lyckas inkludera elever/barn med invandrarbakgrund och där man lyckas åstadkomma social rättvisa och jämställdhet. Andra exempel är medel från Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för projekt om fler män till förskolan samt från Göteborgs universitet för projekt om jämställdhetsintegrering och breddad rekrytering.

Gästprofessor på Java

Under det senaste året har Anette Hellman varit gästprofessor vid UPI, Universitas Pedidikan Indonesia, på Java [Universitetet för Utbildningsvetenskap i Indonesien], där hon bland annat bedrivit forskning om genus, religion och normalitet tillsammans med lokala forskare.

Hon har genom sina projekt getts möjligheter att såväl fördjupa som vidga sina studier av förskola, skola och barns och ungas fritidsaktiviteter, både nationellt och internationellt. Några exempel är hennes nuvarande studier om maskulinitet och omsorg i förskollärarutbildning och förskola i Sverige, Japan och Indonesien; hennes studier kring samhällelig fostran av barn i förskolan i relation till mat, ätande och hälsosamhet i dessa tre länder, liksom studier kring ålder som maktordning såsom studien om hur ungdomar i Sverige använder ålder och genus genom det japanska begreppet ”kawai”.

För mer information, kontakta Anette Hellman, anette.hellman@ped.gu.se, tel: 031-786 2173