Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mattias Goksör universitetsstyrelsens prorektorskandidat

Publicerad

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte idag, tisdag 25 april, att föra fram endast en kandidat som ny prorektor för Göteborgs universitet. Det är Mattias Goksör, prefekt vid institutionen för fysik, som presenteras för den rådgivande hörandeförsamlingen 19 maj.

Mattias GoksörDet är en beredningsgrupp, ledd av universitetsstyrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård, som haft uppdraget att för styrelsen föreslå en eller flera slutliga prorektorskandidater. Fem kandidater fanns med fram till slutomgången.

– Den kandidat som universitetsstyrelsen har valt att gå fram med, Mattias Goksör, bedömer vi vara den kandidat som bäst kompletterar universitetets tillträdande rektor, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Universitetsstyrelsens beslut att föra fram endast en kandidat till hörandeförsamlingen 19 maj, var enligt Cecilia Schelin Seidegård inte helt lätt att ta, och har föregåtts av en noggrann genomgång av argumenten för och emot.

– Göteborgs universitet följer en lång akademisk tradition där kollegialt inflytande värderas högt. Mot den bakgrunden hade beredningsgruppen som utgångspunkt att flera kandidater skulle föras fram till hörande. Samtidigt föreföll det orimligt eftersom vi gemensamt kommit fram till att en kandidat hade avgörande företräden framför andra kandidater.

Den föreslagna prorektorskandidaten Mattias Goksör har en tvärvetenskaplig utbildning med en doktorsexamen i fysik samt en magisterexamen i företagsekonomi. Han har enligt beredningsgruppens motivering bland annat en väl dokumenterad erfarenhet av forskning av hög kvalitet och har nyligen ansökt om befordran till professor.

Han har i sin karriär visat prov på ledarskap och förmåga att fatta och genomföra välgrundade beslut och har också deltagit som extern expert och bollplank till styrelser och ledningsgrupper i samband med deras verksamhetsförändringar och omorganisationer. Mattias Goksör har varit prefekt vid institutionen för fysik sedan 2012.

Beslut om ny prorektor tas av universitetsstyrelsen 7 juni. Rektor och prorektor tillträder 1 juli.