Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mastersstudenter i innovation och entreprenörskap får möjlighet att skriva sina uppsatser utomlands

Publicerad

Fem studenter på mastersprogrammen Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship på Handelshögskolan, Göteborgs universitet har blivit tilldelade ett resestipendium av Sten A Olsson stiftelse för forskning och kultur, för att kunna resa utomlands för att samla data och information i samband med uppsatsskrivande. Här följer en presentation av stipendiaterna och deras forskningsområden.

Olivia Pivén och Johanna Dahlqvist

Programme: Innovation and Industrial Management

Olivia PivénVår masteruppsats kommer att undersöka framgångsfaktorer i implementeringen av och strategiskt beslutsfattande kring artificiell intelligens (AI). Målet är att ge rekommendationer till svenska företag som vill implementera AI i sin verksamhet men inte vet hur. Takten på den tekniska utvecklingen ökar ständigt, och medan vissa länder redan är långt framme, ligger vissa länder efter.

Johanna DahlqvistDen svenska regeringen har en uttalad vision om att Sverige ska vara en av ledarna inom AI och andra digitaliseringsområden, men denna vision verkar ligga långt fram i tiden. För att lyckas måste svenska företag förstå hur man utvecklar, implementerar och fullt ut fångar värdet av AI. Därför kommer vi att resa till Silicon Valley - en plats som är känd för både nystartade och etablerade stora teknikföretag - för att undersöka de förutsättningar som företag behöver för att börja implementering av AI.

Douglas Redman och Aleksei Kuchera

Programme: Knowledge-based Entrepreneurship

Douglas RedmanI vår masteruppsats kommer vi att undersöka hur de mest ansedda europeiska universiteten arbetar med innovativ entreprenörskapsutbildning. Vi kommer att studeraentreprenörskapsutbildningar på ett antal högt rankade universitet, i erkänt innovativa och europeiska länder. Innovationer inom lärande och undervisning kommer att vara ett huvudfokus, genom att undersöka hur utvalda universitet tillämpar ny teknik för att underlätta för studenterna att nå framgångsrika resultat inom sina entreprenörskapsutbildningar.

Aleksei KucheraVåra huvudsakliga forskningsmetoder kommer att bestå av intervjuer och deltagande observationer på de utvalda universiteten. Vi kommer att genomföra intervjuer med professorer, studenter och alumner, och observera utvalda innovativa undervisningsmoment, inom entreprenörskapsutbildningar. Att samla in denna data personligen hjälper oss att tillgodose tillförlitligheten och giltigheten av studien.

Sonja Haller

Programme: Innovation and Industrial Management

Sonja HallerMin masteruppsats handlar om samarbete mellan universitet och industri och dess effekter på innovativt tänkande bland studenter. Jag har valt att undersöka detta i mer detalj på University of Irvine, Kalifornien (UCI). UCI är inte bara beläget i centrum av Orange Countys framväxande teknikkluster, utan universitetet använder sig även av ett antal intressanta tillvägagångsätt för att främja samarbete mellan universitet och industri. Exempelvis har de en forskningspark och ett tillämpat innovationsprogram. De företag som är en del av forskningsparken samarbetar med fakulteter, akademiker och nuvarande studenter på UCI.

Mitt mål är att intervjua representanter och studenter från UCI och från samarbetande företag. UCI är känt för att främja en innovationskultur och entreprenörskapsanda och jag är intresserad av att undersöka om dessa förutsättningar påverkar studenternas innovativa tänkande. Sammantaget kommer det att vara mycket värdefullt för min masteruppsats att göra intervjuer i både Sverige och i USA för att göra en jämförande studie av studenters innovativa tänkande.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i 10 år i samma omfattning, d v s med 25 000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att besöka utländska företag och universitet i samband med deras examensarbeten på mastersnivå och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa samt Innovation och Entreprenörskap.

Mer information om Stenastiftelsen.