Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marina fältstationer återfår sina starka varumärken

Publicerad

Göteborgs universitets marina fältstationer / forskningsstationer har fått nya namn. Det har rektor Ewa Wiberg beslutat. Kristineberg marina forskningsstation respektive Tjärnö marina laboratorium blir de nya namnen.

Göteborgs universitets marina infrastruktur – större forskningsfartyget Skagerak och fältstationerna Kristineberg och Tjärnö – samlades 2008 under organisationen Sven Lovén centrum för marina vetenskaper (kortnamn Lovéncentret). År 2016 ändrades namnet till Sven Lovén centrum för marin infrastruktur.

Tyvärr förminskades samtidigt de väletablerade namnen och starka varumärkena för de två fältstationerna / forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg. Namnet Lovéncentret har i sin tur skapat förvirring, förväxling och oklarheter på flera sätt. Sedan 2016 har detta diskuterats, vilket 2019-06-27 ledde fram till följande rektorsbeslut:

  • Sven Lovén centrum för marin infrastruktur byter namn till Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet.
  • Namnen för de tre ingående enheterna blir Kristineberg marina forskningsstation (på engelska Kristineberg Marine Research Station), Tjärnö marina laboratorium (Tjärnö Marine Laboratory) och R/V Skagerak.

Kortnamnen kommer bli Kristineberg respektive Tjärnölaboratoriet (på engelska Tjärnö Laboratory).

Rektor har också beslutat att föreståndarskapet för Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet roteras årligen bland de ingående enheternas stationschefer. Peter Tiselius, stationschef för Kristineberg, har utsetts till första föreståndare. Sommaren 2020 planeras föreståndarskapet övergå till Kerstin Johannesson på Tjärnö.

Uppdatering av webbplatser, omskyltning m m kommer ske under 2019.

Flygbild över Tjärnö marina laboratorium
Tjärnö marina laboratorium är det nya namnet

Foto av Kristineberg marina forskningsstation, från havet
Kristineberg marina forskningsstation är det nya namnet