Bild
Team 4, det glada och vinnande laget i "Design Jam: DESIGN ETHICS: Towards Sustainable Futures"
Team 4, det glada och vinnande laget i "Design Jam: DESIGN ETHICS: Towards Sustainable Futures", applåderas av Mafalda Samuelsson-Gamboa, domarna och publiken.
Foto: Elissa Shaw
Länkstig

Många idéer kring hållbarhet under IT-fakultetens Act! Sustainable-dag

Publicerad

Många intressanta idéer dök upp under Act! Sustainable-veckan 2019. IT-fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten ansvarade för torsdagens programpunkter.

IT-fakultetens åtta programpunkter ägde rum i Lindholmen Science Park och den i lilla plexiglasbubblan Dome of Visions på Lindholmen.

Redan tidigt på morgonen samlades tio studenter och forskare från IT-fakulteten för att presentera sin syn på olika vinklar kring hållbarhetsfrågor och hur de själva arbetar med dessa. En posterutställning i lokalen visade på många idéer och helt olika angreppssätt.

"How to connect sustainability, society and the IT industry?"

Ett av eventen i IT-fakultetens regi hade titeln "How to connect sustainability, society and the IT industry?", där frågan kretsade kring vad IT-industrin kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle – och vad som redan görs idag.

Aksel Biørn-Hansen från Svalna presenterade den rätt omtalade app som Svalna har tagit fram, där privatpersoner genom att ange information om boende, bilägande, konsumtionsmönster med mera – kompletterade med uppgifter hämtade direkt från bankkontot – kan se hur stort deras "carbon footprint" blir.

Ana Shontova från DataTjej pratade om vikten av att i större utsträckning använda sig av den kvinnliga ledarkompetens som faktiskt redan finns för att lösa problemen inom IT-området. Fältet har fortfarande alltför låg andel kvinnor och det finns en bakomliggande problematik i att kvinnor inte blir behandlade på samma sätt som män. Strukturerna och attityderna måste arbetas med betydligt mer. Ju bredare arbete och ju fler infallsvinklar från olika kategorier i samhället, desto mer dynamiska lösningar.

Jonas André från Volvo Group berättade om många projekt inom företaget för att minska energiåtgång och utsläpp främst genom automatisering och IT, men också om projekt som startats för bidra till den sociala dimensionen av hållbarhet.

Annaam Butt från OpenHack Göteborg beskrev hur studenter med olika bakgrund möts i deras Hackathons, där studenterna ideellt och med hjälp av open source tillsammans utvecklar nya lösningar på sociala och humanitära problem.

Annaam Butt, OpenHackAnnaam Butt, Project & Community Manager för OpenHack Gothenburg, presenterar sina erfarenheter. Foto: Catharina Jerkbrant

Hållbarhetsevent för anställda

Dagen hade också event riktade till IT-fakultetens anställda. Tre olika workshopar i Dome of Visions fokuserade på hur anställda kan inkludera hållbarhet i olika delar av arbetet inom fakulteten. Första workshopen handlade om idéer, metoder och nya förhållningssätt för att göra hållbarhet till en mer omfattande del av undervisningen på fakulteten. Andra workshopen ägnades åt att försöka kartlägga den forskning som bedrivs vid IT-fakultetens båda institutioner, där en grundidé var att även upptäcka intressanta potentiella samarbeten över institutionsgränser och avdelningar. En annan programpunkt var att tillsammans fundera över forskningskommunikation: utmaningar, lyckade satsningar och hur vi kan vidareutveckla direktkommunikationen med personer utanför akademin. Många är intresserade, men hur kommunicerar vi på bästa och mest hållbara sätt?

"Design Jam: ”DESIGN ETHICS: Towards Sustainable Futures"

Som sista event för dagen var det prisutdelning i studentworkshopen "Design Jam: ”DESIGN ETHICS: Towards Sustainable Futures". Åtta blandade studentgrupper med studenter från en rad olika program på IT-fakulteten arbetade intensivt hela eftermiddagen med att skapa etiska och hållbara lösningar på en mängd olika samhällsproblem. Det lyckliga vinnande laget, Team 4, bestod av studenterna Ahmad Idrees Samadi, Bhavya Shukla, Jacob Laggar, Hilda Haqvinsson, Vasiliki Ziourka, Rongzhen Chen och Sjoerd Hendriks, från programmen Software Engineering and Management, Kognitionsvetenskapligt program, Lärande, kommunikation och IT, samt Interaction Design and Technologies. Laget bestod av både masterstudenter och studenter på grundnivå. (Foto av det vinnande laget överst på sidan!)

 

Arrangörer för "ACT! SUSTAINABLE at the IT Faculty":

  • Elissa Shaw och Alice Srugies från institutionen för tillämpad IT
  • Jennifer Horkoff, Francisco Gomes, Mafalda Samuelsson-Gamboa och Birgit Penzenstadler från institutionen för data- och informationsteknik
  • Filip Fatic, Johnny Hamnesjö Olausson, Liv Lervik Alterskjaer och Araz Farkosh, studentvolontärer