Bild
Magnus Ljunggren, professor emeritus
Foto: Wikimedia Commons
Länkstig

Magnus Ljunggren har avlidit

Magnus Ljunggren, professor emeritus i ryska med litteraturvetenskaplig inriktning, har avlidit. Han blev 79 år.

I ett halvt sekel forskade Magnus Ljunggren om rysk kultur och idéhistoria, med särskild tyngdpunkt på det förra sekelskiftets litteratur.

Hans bok ”Twelve Essays on Andrej Belyj's Peterburg” är ett resultat av en livslång forskning om Andrej Belyjs liv och författarskap.

In i det sista var Magnus Ljunggren en aktiv kulturskribent och han har sedan 1963 bidragit med ett stort antal artiklar och kommentarer i tidningar och tidskrifter om framför allt rysk ordkonst och ryskt samhällsliv.

 ”Som slavist hörde han till Sveriges främsta. Hans vetande var encyklopediskt brett och humanistiskt djupt. Den ryska litteraturen, historien och samhällslivet; Magnus Ljunggrens bildning var enastående” skriver Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen, i en minnestext.

Läs hela minnestexten här: https://www.expressen.se/kultur/magnus-ljunggren-lamnar--ett-stort-hal-efter-sig/

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier, skriver i Svenska Dagbladet att Sverige förlorat en unik folkbildare om Östeuropa. Läs texten här: https://www.svd.se/a/9K9evE/magnus-ljunggren-en-betydande-folkbildare-om-osteuropa