Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lotta Olvegård får medel för praktiknära forskning i skolan

Publicerad

Sex projekt har beviljats medel inom ramen för regeringsuppdraget kring praktiknära forskning i skolan – ULF. Lotta Olvegård vid Institutionen för svenska språket är huvudansökande för ett av projekten och är glad att nu kunna ägna sig mer åt det som intresserar henne mest. - Det betyder att jag får tid att tillsammans med andra forskare och lärare forska om det som intresserar mig mest: Text, språk och litteracitetsutveckling i skolan med fokus på flerspråkiga elever, säger Lotta Olvegård.

Bild
Lotta Olvegård – porträttbild
Lotta Olvegård, universitetslektor i svenska som andraspråk
Foto: Jessica Oscarsson

Lotta Olvegård är huvudsökande i projektet som har fått namnet Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning, men det är en grupp på totalt fem forskare som kommer att arbeta tillsammans. Förutom forskarna, som kommer från Göteborgs universitet och Center för skolutveckling, så är två lärare och två rektorer vid Ryaskolan i Göteborg medsökande. Det är också på Ryaskolan som undersökningarna kommer att genomföras. Lotta förklarar.

- Projektet förväntas ge kunskap om genrepedagogikens potential att stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Under projektets gång kommer därför särskilt fokus att ligga på elevernas förmåga att tolka och skriva ämnestexter i samhälls- och naturorienterande ämnen samt svenska. Undersökningarna ska genomföras på Ryaskolan i Göteborg.

Det här är andra året som anslag beviljas till praktiknära skolforskning inom regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Årets utlysning hade fokus på likvärdighet, vilket också är en tydlig inriktning i det aktuella projektet där grunden är ökad likvärdighet i och mellan skolor i landet. För Olvegård betyder anslaget mycket och hon är glad att nu kunna ägna sig mer åt det som intresserar henne mest.

- För mig personligen betyder det att jag får tid att tillsammans med andra forskare och lärare forska om det som intresserar mig mest: Text, språk och litteracitetsutveckling i skolan med fokus på flerspråkiga elever.

Fakta om projektet

Titel: Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning
Ansvarig: Lotta Olvegård
Finansiering: Projektmedel från regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning)