Bild
Vy över bergskedja i Tibet
Foto: Zhangwei Ding_CreativeCommons
Länkstig

Klimatförändring på den tredje polen - rapportsläpp 28 april

Publicerad

Rapporten "A Scientific Assessment of the Third Pole Environment" offentliggörs den 28 april i ett online-evenemang som arrangeras av FN:s miljöprogram (UNEP). Professor Deliang Chen från Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet är en av författarna som presenterar rapporten. Du kan delta i lanseringen online och lyssna på de senaste forskningsresultaten.

Om rapporten

"A Scientific Assessment of the Third Pole Environment" är den första omfattande rapporten av miljöförändringar på den tredje polen och kommer att presentera den senaste kunskapen om klimat, ekosystem, biologisk mångfald samt människans påverkan på miljön. Arbetet med rapporten inleddes 2019 och understryker de komplexa interaktionerna mellan den klimatmässiga och biofysiska miljön på tredje polen, inklusive mänsklig påverkan och vikten av tvärvetenskaplig forskning för att hantera hot som den tredje polen står inför.

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet är starkt involverad i det internationella forskningsprogrammet Third Pole Environment (TPE) med professor Deliang Cheng som en av programmets medordförande. Institutionen är värd för ett av fem TPE-centra, där de andra är placerade i USA, Tyskland, Nepal och Kina.

Delta i evenemanget online

28 april kl. 9.00 och 10.30 CET

Klicka här för att delta här

Arrangör

Värd för evenemanget är FN:s miljöprogram (UNEP).

Om den tredje polen

Den tibetanska högplatån och dess omgivningar är i folkmun kända som den tredje polen (TP), detta utifrån att det är det största området med fruset vatten näst efter Nord- och Sydpolen. Området är också känd som det "asiatiska vattentornet" eftersom den förser över två miljarder människor i Asien, 30 procent av världens befolkning, med vatten. Området innehåller världens största alpina ekosystem, reglerar klimatet, skyddar den biologiska mångfalden och är socioekonomiskt viktigt. Det täcker över 5 miljoner kvadratkilometer med en genomsnittlig höjd på över 4 000 meter över havet och innehåller den största ismassan utanför polarområdena.

The Third Pole Environment

The Third Pole Environment (TPE) is an international research programme for the interdisciplinary study of the relationships among the atmosphere, water, cryosphere, ecology and humankind in the Third Pole region and beyond. It was initiated in 2009 and has since developed a series of productive workshops, research and observation networks as well as training courses for young scientists. The Department of Earth Sciences at the University of Gothenburg hosts one of the five TPE centers in the world.