Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Läsvanestudien 2015

Nu är Läsvanestudien från våren 2015 publicerad.

Dagspresskollegiet är ett forskningsprogram som sedan 1979 bedriver forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik. Basen i hela verksamheten är att följa vad som händer över tid. Sedan starten har årliga undersökningar gjorts på detta tema, och det är något som har ett stort beskrivningsvärde för såväl forskningen som för branschen som helhet. I relation till de longitudinella publikstudierna analyserar vi också två andra viktiga frågor:

  • Vilka faktorer spelar roll för människors mediekonsumtion
  • Vilken betydelse har andra medier för människors tidningskonsumtion

Under åren 2011-2014 var Dagspresskollegiets verksamhet förlagd till Mittuniversitetet, men sedan januari 2015 är forskningsprogrammets verksamhet tillbaka vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Läsvanestudien från Dagspresskollegiet våren 2015