Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Läs-projekt för barn ska följas av forskare på CFK

Publicerad

Nu ska projektet; Stärkta bibliotek-staden där vi läser, följeforskas. Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), Handelshögskolan i Göteborg, har fått 193 000 kr i forskningspengar.


- Satsningen är en del av stadens jämlikhetsarbete kring barns lika villkor och en god start i livet, där betydelsen av att främja barns språk och läsutveckling tidigt i livet ingår. Jag följer det arbetet, säger Sandra Hillén, forskare i etnologi vid Centrum för konsumtionsvetenskap.

Pågår under 2019

Projektet, Stärkta bibliotek-staden där vi läser, drivs av folkbiblioteken i Göteborg under 2019. Det läsfrämjande projektet finansieras av Kulturrådet under 2019 och ingår i mobiliseringen ”Staden där vi läser för våra barn”.
- Följeforskningen fokuserar på den aktörssamverkan som sker i projektet vilken manifesteras i olika läsfrämjande praktiker där exempelvis gåvoböcker och ett familjecentrerat arbetssätt ingår, säger Sandra Hillén.
På Göteborgs stads hemsida kan du läsa mer om mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn.