Hoppa till huvudinnehåll
Bild
VFU-studenterna står på en bro med New Yorks skyskrapor i bakgrunden.
VFU-studenterna på plats i New York.
Länkstig

Lärarstudenter gjorde praktik på skolor i New York

Publicerad

Storstadspuls, en helt annan skolkultur och en särskild metod för matematikundervisning. Två veckors praktik på skolor i New York gav lärarstudenter på Grundlärarprogrammet unika lärdomar och ett minne för livet.

Studenterna på Grundlärarprogrammet har möjlighet att förlägga en del av den tredje VFU-perioden utomlands. Institutionen erbjuder bland annat praktikplatser på utvalda i skolor i New York, USA, eller Entebbe, Uganda.

– Om någon tvekar så säger jag bara: Åk! Det ger så mycket. Jag kände att jag växte så mycket som person. Bara det att kasta sig ut i en ny stad och få undervisa på skolor där. Det är ett annat språk, en annan kultur och mycket som man inte känner till, säger Jennifer Kindahl.

Jennifer och åtta andra studenter var 17 dagar i New York under höstterminen. De bodde tillsammans i två lägenheter i Brooklyn och gjorde praktik på två FN-skolor samt en annan privatskola på olika platser i staden. FN-skolorna följer en särskild internationell läroplan och är av naturliga skäl flerspråkiga och mångkulturella.

Koncept för matematikundervisning

Alla som åkte fick resestipendier från Adlerbertska stiftelsen som åtminstone täckte resa och boende.

Innan avresan hade de förberett sig genom att sätta sig in konceptet Context for Learning som används på de utvalda skolorna. Det är ett förhållningssätt till matematikundervisning som bygger mycket på kommunikation och syftar till att eleverna ska bli ”problemlösare” som är trygga i att uttrycka sina matematiska tankar och funderingar.

I praktiken introducerar läraren matematiska problem som eleverna, i par eller grupp, får diskutera sig fram till lösningen på. En förutsättning är att det finns en tydlig struktur där alla elever vet vad som förväntas av dem och som skapar arbetsro.

– Det är väldigt uppstyrt jämfört med i Sverige. Det är tydligt vad man som lärare ska undervisa om och hur undervisningen ska gå till, säger Linda Angervall.

Annorlunda skolkultur

I de amerikanska skolorna är det mycket som är annorlunda jämfört med svenska skolor. I varje klassrum finns det en huvudlärare och en lärarassistent. Lärarnas uppgift är undervisning. Raster, skolmåltider, administration, kopiering och andra kringuppgifter sköts av annan personal. Dessutom tilltalas lärarna med efternamn.

– Många i Sverige fokuserar på fel saker. Vi håller på mycket med fostran av eleverna men det känns som att det ofta mest blir ”tjat”. I New York var det mycket mer fokus på innehållet i undervisningen, säger Linda Söderqvist.

Det varierade hur mycket ansvar studenterna gavs.

– De första dagarna var det mycket observation. Men man blev mer bekväm och kom in i språket ju längre tiden gick, säger Linnea som också tyckte hela resan var fantastisk. Dagarna var fullspäckade med aktiviteter och nöjen. Linnea och de andra lärarstudenterna utnyttjade kvällar och helger till att uppleva storstaden.

– New York är ju en sån cool stad, säger Ellen Thysell.

I bagaget hem till Sverige och den kommande lärarkarriären tog studenterna med sig både erfarenheter av en matematikundervisning som bygger mer på kommunikation än enskilt arbete i läroböcker, och vikten av en tydlig struktur för undervisningen alla elever vet vad som förväntas av dem.

Context for Learning

Matematikkonceptet Context for Learning är framtaget av New York-baserade Mathematics in the City och används av både privata och offentliga skolor i New York. Samarbetet mellan institutionen för didaktik och pedagogisk profession och Mathematics in the City inleddes redan 2013 och har efterhand utvecklats. Utvecklingsprojektet ROMB är en följd av det och startades av Cecilia Kilhamn, Christina Skodras, Britt Holmberg och Susanne Frisk, metodiken genomsyrar idag mattekurserna på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och dessutom har lärare på flera skolor i Göteborg fått fortbildning i metoden.

För mer information om VFU i New York

Kontakta Susanne Frisk, universitetsadjunkt och avdelningschef matematikdidaktik.
Epost: susanne.frisk@ped.gu.se
Telefon:031-786 2798

För mer information om Utlands-VFU

Kontakta Sara Haug Andersson på International Student Office (ISOP) på epost sara.haug.andersson@gu.se eller läs mer om VFU utomlands här