Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärare och studenter i stort nöjda med distansundervisning

Publicerad

Två enkätundersökningar under våren 2020 visar att övergången till distansundervisning har i stort gått bra. Och även om studenternas förutsättningar för studier försämrats något, har inte resultaten påverkats.

Under våren genomförde Samhällsvetenskapliga fakulteten två enkätundersökningar för att fånga upp reaktioner bland lärare och studenter på hur omställningen till distansundervisning har fungerat. 

I stort har övergången fungerat bra, visar svaren. Samtidigt uppger såväl lärare som studenter att omställningen till följd av pandemin har påverkat dem psykiskt och fysiskt. Förutsättningarna för att bedriva studier har också försämrats, anger de. 

Ändå har inte närvaron minskat nämnvärt, och studenternas resultat på examinationer och inlämningsuppgifter låg i paritet med tidigare år. 

Mer om fakultetens kvalitetsarbete

Mer om kvalitetsarbetet kan du läsa på fakultetens hemsida: https://www.gu.se/samhallsvetenskap/om-oss/kvalitetsarbete