Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

KvinnSam sprider genusforskning i utökad form

I april blev det klart att KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning ska etableras som forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Utifrån de nya förutsättningarna kommer verksamheten att satsa på ökad synlighet, tillgänglighet och sökbarhet av bibliotekets resurser.

Anna Johansson är universitetsbibliotekarie och har arbetat på KvinnSam sedan 2012. I och med att verksamheten har utnämnts till forskningsinfrastruktur vid Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet, byter hon titel från koordinator till föreståndare – men vad betyder utnämningen i övrigt?

– Att verksamheten uppfyller definitionen och kriterierna för att inrättas som universitetsgemensam forskningsinfrastruktur betyder att vi är en unik resurs i Sverige, säger Anna Johansson.

 

Hon berättar att det innebär en del organisatoriska förändringar så som att KvinnSam får en föreståndare och en styrgrupp. De kommer att börja arbeta med treårsplanering vad det gäller verksamhetsplan, kommunikationsplan och finansieringsplan.

Förändringen innebär också att KvinnSam rapporterar årliga uppföljningar till rektor och att verksamheten utvärderas vart tredje år.

– Det här ger oss en ökad samarbetsyta med universitetet, ökad synlighet och möjlighet till mer samarbete med forskare, säger hon.

 

Det här ger oss en ökad samarbetsyta med universitetet, ökad synlighet och möjlighet till mer samarbete med forskare.

 

Verksamhetens mål som forskningsinfrastruktur är att arbeta ännu mer tillgängliggörande än förut, och synliggöra resurser i större utsträckning för användarna av KvinnSams bibliotek, databasen KVINNSAM och KvinnSams arkiv.

Nytt verktyg för digitala kataloger saknar nödvändiga funktioner

En annan faktor som påverkar verksamheten är övergången till ett nytt katalogiseringsverktyg. Libris XL ska ersätta katalogiseringsverktyget som idag används av universitets- och högskolebiblioteken och som ligger till grund för det sökbara innehållet i Libris.

Den 7 maj 2018 släpptes en startversion av det nya katalogiseringsverktyget som KvinnSam och Librisbibliotek runt om i landet håller på att testa.

– För databasen KVINNSAM ser det nu ut som att vi inte kommer att kunna lägga in någonting alls i databasen inledningsvis. Våra ämnesord finns inte tillgängliga och inte heller funktioner som gör det möjligt att katalogisera bidrag och artiklar, berättar Anna Johansson.

Startversionen av Libris XL, som lanseras i juni, ska ha funktioner som stödjer katalogisering av böcker och tidskrifter. Funktioner för övrigt material kommer enligt Libris tidsplan att släppas under 2018 och 2019.

– Vi hoppas att man skjuter på lanseringen av Libris XL eftersom arbetet med databasen KVINNSAM annars riskerar att helt stanna av.

 

Vi hoppas att man skjuter på lanseringen av Libris XL eftersom arbetet med databasen KVINNSAM annars riskerar att helt stanna av.

 

Anna Johansson förklarar vidare att KvinnSam tittar på alternativ fram till dess att funktionerna i Libris XL är på plats, som att katalogisera i Universitetsbibliotekets lokala katalog.

– Detta innebär i så fall att det materialet vi lägger in från och med juni inte kommer vara synligt i vår databas genom Libris.

Libris XL kommer på sikt att erbjuda nya möjligheter inom informationshantering genom att det nya formatet bygger på Bibframe 2.0 och länkad data.

– Bibframe är en modell som diskuterats och utarbetats under lång tid men är fortfarande ett på många sätt oprövat format, berättar hon.

Konferens och utställning om genus och arkiv

I år har KvinnSam funnits i 60 år. Detta ska firas med en jubileumskonferens 26 oktober 2018 på tema personarkiv och genusforskning. Konferensen anordnas tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek, och ska synliggöra arkivens värde ur ett forskningsperspektiv.

Talare från Sverige, Danmark och Norge har bjudits in för att presentera exempel från både äldre kvinnohistoriskt material och mer samtida arkiv.

– Med konferensen hoppas vi vidga förståelsen av genus i förhållande till arkiv. Vi vill också sammanföra yrkesverksamma, akademiker och intresserad allmänhet samt skapa kontaktytor för vidare samarbeten, säger Anna Johansson.

 

Med konferensen hoppas vi vidga förståelsen av genus i förhållande till arkiv.

 

Jubileet markeras även med en utställning om KvinnSam på Humanistiska biblioteket vid Göteborgs universitet, 14 september – 1 november.

Satsningar för ökad sökbarhet, tillgänglighet och synlighet

KvinnSams nya föreståndare berättar att de strävar efter en förbättrad informationsförsörjning för forskning genom utveckling av databaser. De vill t.ex. arbeta med att förbättra taggning, indexering och struktur för att öka sökbarheten i KvinnSams resurser.

– Vi önskar också bredda och utöka verksamheten, särskilt med kompetenser inom arkiv, kommunikation, pedagogik, forskning och ansökningsförfaranden.

 

Vi önskar också bredda och utöka verksamheten, särskilt med kompetenser inom arkiv, kommunikation, pedagogik, forskning och ansökningsförfaranden.

 

Avslutningsvis berättar hon att KvinnSam ser över möjligheten att ansöka till Vetenskapsrådet om att inrättas som Nationell forskningsinfrastruktur.

Om en sådan ansökan skickas in och beviljas återstår att se. Tydligt är dock att KvinnSam har kommit långt på sina 60 år, och att verksamheten planerar för fullt inför framtiden.

Skribent: Paulin Nande