Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kunskapsöverföring och stärkt samverkan i fokus i IIEs samarbete med Volvo Group Trucks Operations

Publicerad

Evangelos Bourelos och Staffan VidénSom deltagare i Executive faculty på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har Staffan Vidén, Vice President på Volvo Group Trucks Operations besökt Handelshögskolan ett flertal gånger. Han har tillsammans med sin samarbetspartner Evangelos Bourelos, forskare på Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Handelshögskolan, träffats var tredje vecka och diskuterat relevanta ämnen inom innovation och entreprenörskap, som exempelvis Big Data, artificiell intelligens, samarbete mellan universitet och industrin samt innovations- och affärsmodeller.

Utöver dessa möten har Staffan hållit i gästföreläsningar, bland annat om Big data, för studenter på mastersprogrammen Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE). Samarbetet har också lett till att mastersstudenter kan skriva mastersuppsats inom Intellectual property tillsammans med Volvo Trucks Operations. Evangelos och Staffan har även haft ett möte med ett antal alumner från mastersprogrammen IIM och KBE som har olika positioner inom Volvo Group. Diskussionerna handlade om hur deras olika karriärer såg ut och hur relevant utbildningen varit för olika karriärsval.

Evangelos och Staffan har genom Executive faculty skapat ett nätverk som bidrar till kunskapsöverföring och kompetensutveckling som gynnar både anställda på Volvo, forskare på IIE samt studenterna.

Planerna för 2019 är att fortsätta samarbetet. Staffan ska fortsätta träffa Evangelos och andra forskare på IIE för att upptäcka och pröva nya sätt som gynnar samverkan mellan universitet och näringsliv. Även vidareutveckling av samarbetet vad gäller gästföreläsningar om Big Data och med mastersuppsatser kommer ske under året.

Executive faculty

Executive faculty är Handelshögskolans satsning för att erbjuda erfarna yrkesutövare och specialister en möjlighet att utveckla sin kompetens genom att skapa tid och utrymme för lärande och reflektion i en akademisk miljö. För forskare och studenter ger det en värdefull kontakt med näringslivet.

Med Executive faculty vill skolan ytterligare stärka sitt samarbete med näringsliv och offentlig sektor genom att erbjuda ett långsiktigt, strukturerat program för ömsesidig nytta. Det handlar om möten mellan människor – för att skapa nya idéer och insikter.