Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kunglig nederländsk riddarorden till Mona Arfs

Publicerad

Mona Arfs, med bakgrund som prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik samt som viceprefekt vid institutionen för språk och litteraturer, har erhållit den kungliga nederländska Oranien-Nassauorden för sina utmärkande och mångåriga insatser för att stärka banden mellan svensk och nederländsk kultur.

Bild på Mona Arfs och Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse.Mona Arfs, t v, och Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse. Foto: Viktor Arfs

Mona Arfs, med bakgrund som prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik samt som viceprefekt vid institutionen för språk och litteraturer, har erhållit den kungliga nederländska Oranien-Nassauorden för sina utmärkande och mångåriga insatser för att stärka banden mellan svensk och nederländsk kultur. 

Förtjänsttecknet - den civila utmärkelsen för en riddare av Oranien-Nassauorden - överlämnades av Nederländernas ambassadör Ines Coppoolse vid en ceremoni i Göteborg den 12 november. Att en icke nederländsk medborgare får denna orden är sällsynt.

Mona Arfs får förtjänsttecknet som ett erkännande för hur hon fungerat som en ambassadör för det nederländska språket i Skandinavien, för det mångåriga samarbetet mellan nordiska universitet med utbildning i nederländska samt för hur hon fokuserat på kulturutbyte mellan Sverige och Nederländerna på många sätt. Bland mycket annat kan nämnas ett elvaårigt ordförandeskap för Svensk-Nederländska Föreningen i Göteborg.

Plattyska texter

Intresset för Nederländerna och det nederländska språket väcktes 1973 under studierna till att bli lärare i engelska och tyska. För att de dåtida doktoranderna i tyska skulle klara att läsa medeltida plattyska texter krävdes en kurs i nederländska språket, en kurs som Mona Arfs fick haka på. Därefter fick hon ett stipendium för att studera nederländska vid universitetet i Utrecht. På den vägen är det.

– Jag var helt oförberedd på utmärkelsen och känner mig mycket hedrad. Den här uppmärksamheten betyder mycket. Jag har jobbat med och brunnit för nederländska språket i 33 år och har ibland haft svårt att veta vad som är jobb och fritid i det arbetet. Allt gick ihop för mig. Visst har jag fått uppskattning för mina insatser genom åren men att få en kunglig nederländsk orden betyder otroligt mycket för mig, en bekräftelse. Tyvärr lades ju nederländskan ned som ämne vid Göteborgs universitet 2011, säger Mona Arfs.

Universitetslektor Mona Arfs var prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 juli 2012 – 1 juli 2018. Hon kom då närmast från institutionen för språk och litteraturer vid Humanistiska fakulteten där hon varit viceprefekt för grundutbildningen på grund- och avancerad nivå. Innan dess var hon 2007-2009 prefekt för dåvarande institutionen för tyska och nederländska.

Första avhandlingen på nederländska

Efter att i tjugo år ha undervisat deltid i nederländska vid Göteborgs universitet blev Mona Arfs 1998 tillsvidareanställd vid Göteborgs universitet som adjunkt i nederländska på heltid och var därefter ansvarig för ämnet.

Hon disputerade våren 2007 med avhandlingen Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands. Det var den första doktorsavhandlingen i ämnet nederländska vid Göteborgs universitet och även den första i Sverige skriven på nederländska. Avhandlingsprojektet gällde ordföljdsvariation i nederländska bisatser.

Oranien-Nassauorden är en nederländsk civil och militär riddarorden instiftad av änkedrottning Emma den 4 april 1892. Den nederländske regenten Willem-Alexander är ordens stormästare.