Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Lindström, avdelningen för Kulturgeografi, tilldelas Göteborgs universitets samverkanspris 2013

Göteborgs universitets samverkanspris 2013 tilldelas projektet "Framtidskuster" vid Centrum för Turism, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Samverkanspriset instiftades 2010 för att uppmärksamma goda insatser vad gäller samverkan mellan universitetet och dess omvärld. Prissumman är på 200 000 kr.

Mottagare av priset är FD Kristina Lindström, institutionen för ekonomi och samhälle och FL Erik Lundberg, företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan, samt docent Mia Larsson, Lunds universitet, projektledare.

Juryn för samverkanprisets motivering är: "Projektet Framtidskuster är ett utmärkt exempel på hur väl organiserad samverkan mellan flera olika aktörer kan leda till framgångsrika resultat och varaktiga relationer. Projektet är gränsöverskridande geografiskt inom Skagerrakregionen och mellan olika sektorer inom näringsliv och kommun. Synliggörande, kunskapsutveckling och lärande har utvecklats inom en stor krets av aktörer. Dialogen mellan akademi och näringsliv med syfte att understödja kunskapsutveckling och professionalisering inom verksamhetsområdet är en målsättning för Centrum för Turism, och uttrycker samtidigt på ett bra sätt ambitionerna för samverkan i stort inom Göteborgs universitet."

Årets samverkanspris annonserades ut i mars månad. Vid anmälningstidens slut hade nio nomineringar lämnats in. Juryn har bestått av Margareta Wallin Peterson ordförande, Bengt-Ove Boström, Ingela Palmgren Handelshögskolan, Maria Anvret Sahlgrenska Akademin, Anna Brodin LUN, Mats Björkin Humanistiska fakulteten, Eva Jonson GUS, samt Jörgen Kyle sekreterare. Juryn sammanträdde den 11 juni och var enhällig i sitt förslag.