Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kriskommunikation i det digitala landskapet

RAPPORT: För stora grupper i samhället är Facebook och Twitter idag lika viktiga nyhetskällor som press, radio och TV. Sådana digitala medier kan därför ha en avgörande betydelse för hur kunskap om samhälleliga kriser sprids i samhället, och hur de uppfattas. Forskningsprojektet Kriskommunikation 2.0 syftar till att analysera sådana aspekter på digitala mediers betydelse för samhällets kommunikation i samband med samhälleliga kriser och katastrofer. Syftet är att ta fram ny kunskap som kan vägleda kriskommunikatörer, journalister och andra i det nya mediesamhällets möjligheter och begränsningar, och ytterst för att bidra till att minimera skadorna på samhälle och individer i samband med kriser och katastrofer i framtiden.

BokomslagProjektets insamlingsarbete inleddes hösten 2012 med webbpaneler och intervjuer om kriskommunikationen i samband med en brand i Halmstads hamn, och det avslutades tre år senare med uppföljningsenkäter till den stora skogsbranden i Västmanland. Däremellan har uppgifter samlats in om allmänhetens, myndigheternas och mediernas kommunikation vid så varierande kriser som Instagramoroligheterna i Göteborg vintern 2012, de omfattande gatuoroligheterna i Husby i maj 2013 och stormen Simone hösten samma år.

Huvudfrågorna för projektet är hur digitala och sociala medier används, hur de uppfattas och värderas i samband med kriser, samt vilka konsekvenser detta har för samhällets krishantering. Undersökningarna har gjorts under en period som präglats av stora förändringar i mediesamhället vad gäller konsumtion, produktion och formerna för presentation, vilket skapat nya och ständigt föränderliga villkor för dem som ska kommunicera. Det är dessa förändringar, och deras betydelse för kriskommunikationen, som projektet studerat och analyserat, med särskilt fokus på de sociala medierna. En utgångspunkt i analyserna har hela tiden varit att lägga särskild vikt vid medborgarintresset.

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och studierna är genomförda av en forskargrupp på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG. Rapporten Kriskommunikation i det digitala landskapet utgör en kort version av slutrapporteringen från projektet och är författad av forskarna Tomas Odén, docent; Monika Djerf-Pierre, professor; Marina Ghersetti, docent och Bengt Johansson, professor.

Kriskommunikation i det digitala landskapet.
Rapport från projektet Kriskommunikation 2.0

Mer information

Kontaktperson: Tomas Odén, tomas.oden@jmg.gu.se, 031-786 4977

Om projektet, samt delrapporter och filmade presentationer på JMG:s webbplats.

Om projektet på MSB:s webbplats.