Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Korallrev ska återskapas i Kosterhavet

Publicerad

Idag finns två små områden med levande ögonkorallrev i Sverige. Det ena i Kosterhavets nationalpark, det andra i Väderöarnas naturreservat. Tidigare fanns korallrev på åtminstone fyra platser till. Nu ska konstgjorda revstrukturer placeras ut i havet för att våra svenska koraller ska få en chans att återhämta sig.

Korallrev finns inte bara i tropiska områden. Några arter, bland annat ögonkorallen (Lophelia pertusa), lever i betydligt kallare och djupare vatten. De kallas för kallvattenkoraller.

Kallvattenrev har en precis lika imponerande artrikedom som tropiska rev. Här finns bland annat havsanemoner, havsborstmaskar, armfotingar och trollhumrar som söker skydd i revens skrymslen och vrår. I nordöstra Atlanten har drygt 1300 olika arter dokumenterats bland ögonkorallerna.

Nu tänker Göteborgs universitet hjälpa de svenska korallreven att återhämta sig. Det ska ske genom EU-projektet, LIFE Lophelia. I projektet ska konstgjorda revstrukturer tillverkas och placeras ut i havet.

– Ögonkorallens larver finns naturligt i våra vatten, men de behöver hårda ytor som sticker upp från botten för att kunna sätta sig fast, trivas och växa till korallrev, säger Anita Tullrot, projektledare för LIFE Lophelia vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Man räknar med att kunna börja placera ut de konstgjorda revstrukturerna om ett par år. Reven kommer att sättas på 80-100 meters djup.

Konstgjorda korallrev byggs på Tjärnö 

På Göteborgs universitets marina laboratorium på Tjärnö pågår nu arbetet med att utforma de konstgjorda strukturerna. Här föder man upp korallens larver för att testa vad som attraherar dem.

– Vi undersöker olika material och ytstrukturer för att se vad larverna helst sätter sig fast på. Vi tror också att det är viktigt hur vi utformar de konstgjorda reven så att det bildas gynnsamma strömmar och virvlar som underlättar för larverna att få fäste, säger Ann Larsson, ansvarig forskare på Göteborgs universitet.

Med EU-projektet LIFE Lophelia hoppas man både utveckla en metod för att restaurera kallvattenkoraller och sedan återställa sex platser med ögonkorall. De sex finns i samtliga fall inom Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

Kosterhavet och Väderöarna bildar tillsammans Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område. Ett område med särskilt skydd inom Europeiska Unionen.

– Meningen är att den kunskap vi tar fram sedan ska kunna användas för restaurering av kallvattenkoraller på andra platser i Europa, säger Anita Tullrot.
 

Om projektet

LIFE Lophelia drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har fått medel från Europeiska unionens LIFE-program och medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet startade hösten 2019 och pågår till och med 2025.

Mer information om projektet finns på webbplatsen www.lifelophelia.se