Bild
Konsumtionsforskare Gabriella Wulff
Foto: Privat
Länkstig

Konsumtionsforskningen stärker sin ställning

Publicerad

Konsumtionsforskaren Gabriella Wulff har valts in i styrelsen för Sociology of Consumption som är en del av forskarplattformen The European Sociological Association. Det här är ytterligare ett steg framåt för verksamheten på Centrum för konsumtionsforskning när det gäller att stärka det europeiska samarbetet.

Hur fungerar olika samhällen, institutioner och grupper? Det är frågor som forskare inom den sociologiska vetenskapen ständigt söker svar på.

För att stärka sociologin bildades 1994 The European Sociological Association (ESA), och i dag är organisation en tongivande plattform för samhällsforskning både i Europa, men även i resten av världen.

När det nu står klart att Gabriella Wulff, verksam vid Centrum för konsumtionsforskning (CFK) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, valts in i styrelsen för Sociology of Consumption, som är en del av ESA, så är hon både glad och stolt över uppdraget:

– Det kändes kul och spännande på samma gång! Jag känner mig väldigt hedrad att ha blivit invald i den här styrelsen, då jag är relativt ny medlem i organisationen. Jag har fått uppfattningen av att det är en positiv och inkluderande miljö, vilket gör det extra kul att engagera sig i organisationen, säger hon. 

Vill vara med och utveckla verksamheten

ESA verkar på olika sätt för att lyfta fram sociologisk forskning och Gabriella Wulff ser nu att få vara med att driva det strategiska arbetet för forskning inom fältet, att arbeta med forskningskommunikation samt att vara med och arrangera olika forskningskonferenser och workshops på temat konsumtion.
I sitt arbete som konsumtionsforskare studerar hon bland annat modeindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv och mekanismerna bakom realisationer och utförsäljningar.

Posten kan ge ökad insyn i de frågor som anses högaktuella bland forskare runt om i Europa

Även om hon inte har en renodlad sociologisk bakgrund som forskare ser Gabriella Wulff det här som en möjlighet att aktivt få vara med och utveckla organisationen och att träffa de forskare som sitter i styrelsen eller som på andra sätt är en del av ESA.

– Posten kan ge ökad insyn i de frågor som anses högaktuella bland forskare runt om i Europa samt även komma att stärka kontakter mellan ESA och Centrum för konsumtionsforskning. Det kan också hjälpa till att stärka Centrum för konsumtionsforskning i internationella sammanhang, så att vi finns representerade där samtalen förs, säger hon.

Bild
Klädshopping
Foto: Artem Beliaikin/Unsplash

En styrkeuppvisning för Centrum för konsumtionsforskning

ESA har länge varit en betydelsefull plattform för att föra ut den tvärvetenskapliga forskningen på Centrum för konsumtionsforskning/CFK.

På den senaste ESA:s konferensen fanns CFK representerade både genom Anna Post, Lena Hansson och Ulrika Holmbergs studie om förändrade konsumtionsvanor hos äldre samt Gabriella Wulffs studie om pandemins effekter på  den svenska modeindustrin inom Research Network 05 – Sociology of Consumption. Även Elias Mellander presenterade nyligen sina senaste forskningsresultat om prepping på  ESA Conference 2021 i panelen 'Alternative Consumption.

Samtidigt publicerar CFK publicerar löpande olika vetenskapliga artiklar i ESA:s tidskrifter.

CFK:s föreståndare Niklas Sörum, ser positivt på beskedet, och menar att det innebär att CFK nu får än mer inflytande i organisationen.

Som tvärvetenskapligt forskningscentrum är det viktigt att befinna sig på platser och i sammanhang likt ESA:s olika arrangemang. Att Centrum för konsumtionsforskning finns representerat i former av forskning, deltagande i det vetenskapliga samtalet och nu också med representation inom ramen för arbetet med konsumtionsforskningsnätverket inom ESA ser jag som en styrkeuppvisning vad gäller vår relevans och framträdande roll inom konsumtionsforskning internationellt, säger han.

Niklas Sörum menar att det faktum att Centrum för konsumtionsforskning nu stärker sin position i ESA även tydliggör hur viktigt det är med internationella kontaktnät och deltagande som på sikt kan få många positiva konsekvenser.

– Det kan vara allt från att bjuda hit gästforskare till att utveckla internationella forskningssamarbeten och starta olika utbyten med framstående forskare inom konsumtionsforskning, säger han.

Ska belysa frågor kring hållbarhet

Som blivande medlem av styrelsen för ESA:s Sociology of Consumption vill Gabriella Wulff ytterligare belysa frågor kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, och hur vi kan bygga organisationer som tar hänsyn till människa och miljö, samtidigt som de kan gå med ekonomisk vinst.

– Genom att tydliggöra de utmaningar vi står inför och även se till de normer och värderingar som speglar vårt samhälle, så tror jag att vi kan hitta alternativa vägar framåt, mot en hållbar konsumtion, där vi försöker att bättre leva inom ramen för jordens resurser. Där kan forskning inom sociologi spela en viktig roll i att belysa aspekter som kanske inte berör till exempel matematiska modeller, utan snarare fokuserar på interrelationella frågor. Men för det krävs ett gediget arbete och att vi tillsammans bygger ett starkt forskningsnätverk. Jag hoppas kunna vara del i att stärka och rikta forskningen åt det hållet, säger hon.