Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konsten att intervjua Carl Bildt och andra såphala makthavare

Björn Häger. Foto: Christian SwalanderTeoriutveckling och praxisorienterad analys när det gäller intervjun är eftersatt inom journalistikforskningen, vilket är problematiskt med tanke på vilken betydelse den har i det journalistiska arbetet. Det menar författaren och journalisten Björn Häger, som den 5 september föreläste vid JMG:s högre seminarium under rubriken Konsten att intervjua Carl Bildt och andra såphala makthavare.

Med utgångspunkt i två av den svenska journalistikens mest berömda intervjuer belyste Björn Häger hur den journalistiska intervjun utvecklats från tidigt 1980-tal till idag. När de tre O:na, Orup, Ortmark och Olivecrona, ställde den totalt oförberedde starsministern Tage Erlander inför frågan vad han skulle råda en ung bostadslös familj till blev det inkörsporten för den skjutjärnsjournalistik som fortfarande har en viss livskraft, men numera kanske mest som ett tröttsamt journalistiskt egotrippande.

Den andra utgångspunkten var en tidig intervju med Carl Bildt, då nybliven partiledare, som utvecklade sig till en katastrof för intervjuarna Lars Adaktusson och Hans Larsson. Här grundlade Carl Bildt sin image som mästerlig intervjumanipulatör, och därmed har han också gjort sig till ett tacksamt studieobjekt för den som intresserar sig för vilka strategier makthavare använder, medvetet eller omedvetet, för att undvika att ge svar som på något vis kunde bli besvärande för dem själva eller intressen de företräder.

Björn Häger som själv forskar om intervjuns historia för att utveckla dess metod påpekade hur den kanadensiske forskaren John Sawatskys böcker om intervjumetodik från 1980- och 1990-talen innebar ett kvalitativt lyft för intervjuns utveckling inom journalistiken, men också att de i brist på vidare forskning kommit att få en i viss mån blockerande effekt.

Med exempel från hur Fredrik Skavlan i en intervju med Carl Bildt år 2011 misslyckades med att få några klara besked om huruvida Bildt som styrelseledamot i Lundin Oil varit med om att fatta beslut om företagets engagemang i Etiopien och hur Ekots Jesper Lindau senare kunde nagla fast Bildt vid ett falskt förnekande visade Björn Häger på den viktiga skillnaden mellan underhållningsintervjun och den professionella journalistiska intervjun, en rågång som behöver markeras tydligt i infotainmentlandskapet.


Mer om Björn Häger och hans forskning: http://intervjuteknik.wordpress.com/

Björn Hägers blogg: http://bjornhager.blogspot.se/