Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferens vid Göteborgs universitet om terrorism och extremism

5-6 februari arrangeras konferensen VORTEX – Varieties of Radicalization, Terrorism and Extremism vid Göteborgs universitet. Forskare från bland annat semiotik, freds- och konfliktvetenskap, idéhistoria och socialt arbete ska diskutera radikalisering, och första dagen är öppen för åhörare.

"Radikalisering, terrorism och extremism är för närvarande tre av de mest diskuterade idéerna i det internationella systemets politiska språk. Vad som räknas som radikalt och extremt och när politiskt våld anses vara terrorism är relativa begrepp, baserade på juridiska definitioner lika mycket som språkliga konstruktioner och ideologiska positioner.

Det potentiella missbruket av dessa begrepp, som har multipla meningar och en hög nivå av mångtydighet, kräver större precisering. Men den samtida diskursen är fortfarande låst i synsätt förankrade i säkerhetsparadigmet, antaganden om socio-ekonomiska förklaringar och mediala konstruktioner. Är det möjligt att hitta en utväg ur detta dödläge?"

Så presenteras konferensen VORTEX – Varieties of Radicalization, Terrorism and Extremism, som hålls på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet 5-6 februari. Tanken är att utforska ovanstående områden utifrån nya och innovativa perspektiv.

Forskare från olika områden

VORTEX har bjudit in forskare från områdena semiotik, freds- och konfliktvetenskap, idéhistoria, socialt arbete och socialpsykologi för att "dissekera radikalisering i internationella relationer, konspirationsteorier och populistisk illiberalism."

Konferensen inleds med att Massimo Leone, Professor of Semiotics, Cultural Semiotics, and Visual Semiotics vid University of Turin, håller en föreläsning med titeln An Antidote to Extremism: Intimism.

Första dagen är vikt åt offentliga föredrag, åhörare är välkomna och ingen föranmälan krävs. Den andra dagen diskuterar konferensdeltagarna strategier för vidare forskning och publikationer.

Tid: onsdag 5/2 2020, 09.00 – 17.00
Plats: Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, sal BE 014
Kontakt: Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria: andreas.onnerfors@gu.se, 070-676 9323

Dag 2 endast enligt särskild inbjudan. Vid intresse, kontakta Andreas Önnerfors.

Konferensen finansieras av Vetenskapsrådet och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

PROGRAM dag ett, den 5 februari, öppna föreläsningar:

09.15 Welcome

09.30-10:00
Massimo Leone (Warszaw/Torino)
An Antidote to Extremism: Intimism

10.00-10.30
Bethan Johnson (Cambridge)
40 years of Siege: the evolution and exportation of James Mason's 'cookbook and guide' to extremism

10.30-11.00 Coffee break

11.00-11.30
Andreas Ventsel (Tartu)
Populist and radical discourse: a semiotic approach

11.30-12.00
Michaela Köttig (Frankfurt a M)
Examining radicalisation prevention – on the suitability of a concept in Social Work

12.00-13.00 lunch break

13.15-13.45
André Krouwel (Amsterdam)
Madness or Mission? Left and Right Extremism and Conspiracy belief

13.45-14.15
Mari-Liis Madisson (Tartu/Dublin)
Trans-medial strategic conspiracy narratives: Analysis of Soros-related conspiracy theories of Estonian right-wing populists

14.15-14.30 Coffee break

14.30-15.00
Julian Junk (Frankfurt a M)
Radicalization and Political Violence – Challenges of Conceptualizing and Researching Origins, Processes and Politics of Illiberal Beliefs

15.00-15.30
Kristian Steiner and Khalil Mutallimzada (Malmö och Uppsala)
Extremism and Uncertainty among Ukrainian right-wing fighters

15.45-16.15
Merle Sontheimer (Leipzig) & Andreas Önnerfors (Gothenburg)
Transnational Extremist Movements: The U.S.-Swedish New Right Connection

16.15-16.45
Matthew Feldman (York)
The Internationalization of Lone Wolf Terrorism

16.45-17.00
Final discussion