Bild
Bild på när Roger Säljö föreläser i Kjell Härnqvist-salen.
Roger Säljö och Lennart Svensson deltog i ett panelsamtal med Ann-Marie Eriksson som moderator.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Konferens om att stötta studenters läsande

Publicerad

Under två dagar träffas ett hundratal personer från språk- och studieverkstäder vid olika lärosäten på Pedagogen med fokus på hur man stöttar studenters läsande.

Enheten för akademiskt språk (ASK) erbjuder bland annat workshops och handledning i akademiskt språk och skrivande till studenter och forskare på alla nivåer vid Göteborgs universitet. Den 17–18 november har de bjudit in liknande verksamheter vid andra lärosäten till en konferens på Pedagogen. Det är den tionde konferensen på lika många år som hålls av så kallade språk- och studieverkstäder.

Bild
Porträtt på Ann-Marie Eriksson.
Ann-Marie Eriksson.

– De här stödverksamheterna blir allt fler och alltmer organiserade. De ses som viktiga och placeras ofta centralt men vid sidan av universitetens utbildning, forskning och samverkan, och till skillnad från högskolepedagogisk verksamhet är stöttning av språk och skrivande ännu inte reglerat på nationell nivå, säger Ann-Marie Eriksson, föreståndare på ASK.

Tema läsande

Årets tema var ”läsande som grund för skrivande och kunskapsutveckling”.

– Läsande tas oftast för givet och behandlas som att det med självklarhet fungerar. Men i vår verksamhet ser vi tydligt att just läsandet inte alltid är så självklart. Inom högre utbildning finns en ovana att prata om läsande och därför vill vi uppmärksamma just läsande som grund för skrivande och kunskapsutveckling, säger Ann-Marie Eriksson.

Under torsdagen var det en lång rad föreläsningar, både gemensamma i den stora Kjell Härnqvist-salen och valbara föreläsningar i mindre undervisningssalar. Ett hundratal deltagare från Lund i söder till Umeå i norr deltog. Ytterligare ett antal deltog via länk.

– Föreläsningen om biblioterapi var fantastisk, säger Anna Nord, som arbetar på Linnéuniversitet, apropå föreläsningen ”Biblioterapi: Läsande som ett sätt att bilda kunskap om sig själv och omvärlden” av Cecilia Pettersson, fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Även Kaj Eklund från Åbo Akademi tyckte föreläsningen om biblioterapi var intressant.

– Hon pratade om sådant vi redan gör i jobbet, men som vi inte har satt ord på.

Bild
Bild på Anna Nord, Kristoffer Holmquist, Sharla Alpenberg och Kaj Eklund.
Anna Nord, Kristoffer Holmquist, Sharla Alpenberg och Kaj Eklund.
Foto: Carl-Magnus Höglund

Workshops om läsretreater

En stor del av fredagen ska ägnas åt ”läsretreater”. Det är en modell som ASK använder för att få studenter och forskare att koppla bort andra dagliga uppgifter och enbart ägna sig åt att läsa. Förutom en föreläsning om modellen kommer deltagarna även att få testa det i praktiken.

– En retreatledare från ASK ska guida deltagarna. Syftet med det strukturerade arbetssättet är bland annat att skapa tid och fokus för en specifik uppgift och att deltagarna ska få mycket läst. Vi vill sprida idén och därför får alla tillfälle att pröva, säger Ann-Marie Eriksson.

Under konferensen finns också tid för nätverkande och samtal med kollegor. Ett viktigt syfte med konferenserna är just att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Text: Carl-Magnus Höglund