Bild
Skogsmark
Foto: Pixabay
Länkstig

Klimatforskare granskar partiernas politik och klimatmål för skog och mark

Publicerad

Det finns stora skillnader i de politiska partiernas klimatmål vad gäller skog och markanvändning. Det visar en ny rapport framtagen av forskare, där riksdagspartiernas klimatpolitik analyserats inför valet 2022.

Rapporten ”Analys av sju riksdagspartiers klimatpolitik utförd av klimat- och omställningsforskare” baseras på enkätsvar om respektive partis klimatpolitik. Moderaterna valde att inte medverka i undersökningen. Forskarna bakom rapporten är alla medlemmar i Researchers’ Desk, en oberoende, ideell organisation, med över 80 ledande forskare i Sverige, som arbetar med olika aspekter av klimatförändringarna.

Åsa Kasimir, docent vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet, forskar på avgång och upptag av växthusgaser från mark. Hon är medlem i Research Desk och har i rapporten deltagit i den kvalitativ analysen av hur partiernas klimatpolitik för skog och mark står sig relativt vad forskningen inom området säger.

– Skog och mark är viktiga för klimatet genom att lagra kol, ta upp koldioxid och skydda den biologiska mångfalden. Det är tydligt att partiernas politik skiljer sig åt inom detta områden, säger Åsa Kasimir.

Hennes analys av partiernas enkätsvar visar att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna uttrycker en klimatpolitik som ger stöd för naturliga kolsänkor och kvantifierbara åtgärder. Övriga partier - Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna - vill öka användningen av skog som ett verktyg för att ersätta fossila bränslen och betong. Moderaterna valde att inte medverka i undersökningen.

Åsa Kasimirs resultat visar också att Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att skogspolitiken ska hållas inom Sverige och inte styras av EU. Rapporten lyfter att EU-kommissionen har föreslagit en ökad ambitionsnivå för skogen som kolsänka. Åsa Kasimir diskuterar i rapporten att detta kan ses som dubbelmoral; att hänvisa till EU när det passar, som när ambitionsnivån är låg, men inte när det påverkar svenskt skogsbruk.

För ytterligare information, kontakta
Åsa Kasimir, docent, Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper, e-post: asa.kasimir@gu.se, telefon: 0704-911361

Ta del av hela rapporten

Läs mer om Research Desk på organisationens hemsida