Länkstig

Klassisk 1800-talsroman blir webbportal

Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens Juvelsmycke publicerades 1834. Med hjälp av digital teknik kan du snart ta del av berättelsen, karaktärerna och platserna på ett helt nytt sätt.

Inspirationen kommer från en app om T.S. Eliots klassiska dikt The Waste Land.
– Vi är förvånade över att det inte har kommit fler liknande appar. Vi förstår att det kostar pengar, men det är ingen avancerad teknik, säger forskaren Jonas Ingvarsson, som tillsammans med kollegan Cecilia Lindhé vid Centrum för digital humaniora har utvecklat den nya webbportalen.

– Vi tänkte att man borde kunna göra något liknande med ett svenskt verk och vi ville göra något kring ett verk med flera ingångar. Drottningens Juvelsmycke är lite som TS Eliots dikt. Den laborerar med många genrer och uttryck som prosa, sånger, dikter och dramadialog, men innehåller även dokumentära inslag kring rättegången mot kungamördaren Anckarström, säger Jonas Ingvarsson.
Rättegångsprotokollen är dessutom publicerade i Litteraturbanken som är en samarbetspartner i projektet.

Kan användas i undervisning

Litteraturbanken har redan ett stort fokus på Almqvist och intresset är stort från deras sida att integrera portalen som en del av sitt utbud. Men portalen ska ligga kvar på samma plattform som idag för att det ska vara möjligt att arbeta med fler verk. Forskningsinstitutet RISE, som har hjälpt till med designen, har använt färdiga verktyg som går att återanvända till liknande projekt.
– Det är bra för skolorna. Gymnasieelever kan använda samma teknik för att göra projektarbeten. Det är inte så svårt att göra tilltalande och intresseväckande presentationer.

Porträtt av C.J.L. AlmqvistOmslaget till boken.

Portalen lanseras som prototyp under hösten, då allmänheten, studenter, akademiker och andra Almqvistintresserade kan ta del av den. Några tekniska lösningar återstår dock innan det blir verklighet och det finns hur mycket material som helst att fylla på med.
– Vi ska jobba med kartor över Stockholm och Kolmården där romanen utspelar sig, man ska kunna röra sig geografiskt i romanen och vi kommer ha en tidslinje med citat. Vi vill också jobba med olika begrepp och metaforer som återkommer, till exempel spelkortet som symboliserar Tintomara och de kvinnor och män som blir förälskade i henne.

Möjligheter till vidare utveckling

Portalen fungerar i datorer och på surfplattor men är än så länge lite ”trång” på mobilen. Men även detta kommer att åtgärdas.
– Det skulle vara jättekul att jobba med augmented reality, att det plingar till i mobilen när du promenerar runt i Stockholm och går förbi en plats där Tintomara rörde sig.

Det finns fortfarande mycket material att lägga ut, till exempel radiodramatiseringar.
Samarbete pågår också med andra lärosäten där det pågår forskning kring romanen och där det finns ett stort intresse för den digitala tekniken.
– Det finns mycket att föra vidare. Tanken är inte att skapa en portal som förklarar allt, utan som snarare är en resurs, som genom olika kontextualiseringar erbjuder nya perspektiv. Det kommer inte vara en avslutad företeelse, säger Jonas Ingvarsson.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Här kan du titta på webbportalen