Länkstig

Klas och Anton vann 10 000 kr för sin uppsats om BAS-kontoplanen

Publicerad

Handelshögskolestudenterna Klas Martinsson och Anton Åstrand vann 10 000 kr för sin uppsats  "En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer."

 

Motiveringen från BAS-intressenternas förening lyder:

Denna uppsats ger BAS en lättöverskådlig, objektiv och strukturerad beskrivning av aktuella BAS-kontoplaner med branschanpassningar. Arbetet ger oss värdefulla insikter inför vår översyn av kontoplan och utmaningar som bland annat digitalisering medför.

Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka om den nuvarande BASkontoplanen är standardiserad i de svenska branschorganisationer som är medlemmar i BAS-intressenternas förening och som har upprättat egna branschkontoplaner. Dessutom ville studenterna ta reda om det fanns bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för att BAS-kontoplanen efterföljs eller inte efterföljs, av dessa branschorganisationer.

Läs uppsatsen Med BAS som bas? En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska branschorganisationer