Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Rönnerman hedersdoktor i Åbo

Publicerad

Karin Rönnerman, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, har utsetts till hedersdoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, Finland.

Karin Rönnerman promoveras till pedagogie hedersdoktor för sina betydande vetenskapliga insatser kring lärares professionsutveckling.

Hon har i 15 års tid arbetat med och forskat i lärares professionsutveckling, skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete i skolan och genererat ledarskap. Hon är en av Nordens mest kända forskare i aktionsforskning och handledning av lärarnas kunskapsutveckling i praktiken.

Hon har även varit den ledande gestalten i att skapa, upprätthålla och utveckla Nordiska Nätverket i Aktionsforskning (NNAF), och det internationella nätverket Pedagogy, Education and Praxis, där Åbo Akademis pedagogikforskare varit delaktiga en längre tid.

– Sedan bildandet av NNAF 2004 har den pedagogiska fakulteten vid Åbo akademi i Vasa varit en av parterna, vid sidan av Universitet i Tromsö och oss, säger Karin Rönnerman.

Samarbete kring professionellas lärande

Samarbetet rör frågor kring aktionsforskning, professionellas (lärares) lärande och ett intresse för hur aktionsforskning kan kopplas till folkbildningstraditionen avseende form och ideal. Samarbetet har gällt doktorander och övriga forskare vid fakulteten.

Samarbetet ingår också i det internationella PEP-nätverket med dess årliga möten då bland annat kursen Researching Professional Practice ges.

– Senaste mötet hölls vid Åbo Akademi i Vasa, där doktorander från såväl vår fakultet som Åbo akademi deltog tillsammans med ytterligare doktorander från andra lärosäten.

Den formella ceremonin hålls den 27 maj vid Åbo Akademi.
Åbo Akademi är Finlands svenskspråkiga universitet. Det är världens enda helt svenskspråkiga universitet utanför Sverige med mer än en fakultet.