Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Journalistik med stöd i datoriserat tänkande

Seth LewisFramtidens journalist är inte bara specialist på att berätta en historia på ett intresseväckande sätt, hon eller han är också specialist på att analysera, värdera och begripliggöra med användning av kvalificerade datakunskaper. Och den framtid det handlar om är inte avlägsen, den är redan vardag i ett växande antal mediehus.

I en föreläsning vid JMG den 10 september beskrev den amerikanske journalistik- och masskommunikationsforskaren Seth Lewis utvecklingen av den datastödda journalistiken och gjorde en trendframskrivning där de datavetenskapliga och berättande inslagen i journalistrollen helt integrerats och en ny yrkeskaraktär förverkligats.

Seth Lewis använde som exempel hur journalister på The Guardian, som ligger främst när det gäller den datavetenskapliga journalistiken, själva framställer avancerade datamodeller, här handlade det om hur Wikileaks avslöjanden av händelser under Irakkriget kunde sättas i ett tidsflöde och relateras geografiskt till kartan över Irak, vilket gav en bild av hur krigsförbrytelser ägt rum över tid och var.

Seth Lewis citerade Guardianjournalisten Simon Rogers:

– What is Data Journalism? If you ask me, it’s just journalism!

Till den datavetenskapliga kompetens som Seth Lewis räknar med att journalister behöver hör förmågan att analysera databaser för att hämta fram fakta som är svåråtkomliga för allmänheten men samtidigt kan ha ett stort allmänintresse. Att ta fram sådan information och presentera den på ett begripligt sätt hör till den gatekeeperfunktion i samhällets och allmänhetens tjänst som Seth Lewis var noga med att lyfta fram som en fortsatt central aspekt av journalistikens uppdrag och ansvar.

Det är i databaser information samlas, bearbetas och analyseras i det moderna samhället. Människors vanor och preferenser kartläggs på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. För journalister är det en viktig uppgift att informera om vad till exempel de stora internetföretagens kartläggningar innebär, vilka uppgifter som lagras där och hur de används. Journalisters insats behövs för att öka transparensen i det databasberoende samhället. Seth Lewis framhöll dessutom hur viktigt det är att journalisterna själva är öppna med hur de arbetar, hur de får fram information och hur metoderna för att presentera den är uppbyggda.

Han ser ett ökande inslag av interaktion mellan journalistik och publik som en naturlig följd av internetsamhället snabba tillväxt, där närvaro och aktivitet hela tiden ökar och där interaktionen mellan medier och mediekonsumenter blir mer och mer intensiv. Desto viktigare blir journalistikens grundläggande kritiska värdering av information – också om den analyseras med stöd i ”datoriserat tänkande”, ett inslag i det som Seth Lewis beskrev som ett nytt journalistiskt mind-set.

Bild: Seth Lewis. Foto: Christian Swalander