Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Journalen på nätet ett stort steg för patientmedverkan men hur personcentrerad är den?

Publicerad

GPCC-forskare Axel Wolf och kollegor har skrivit ett kapitel om personcentrering och journalen på nätet i den nyligen publicerade boken Medicinsk informatik.

Kapitlet berör patientens tillgång till sin egen journal via nätet, vilket kan ses som en av de största infrastrukturförändringar som har genomförts inom svensk hälso- och sjukvård i modern tid, inte minst då den utmanar den traditionella synen på patientens möjligheter och ansvar inom sin egen vård. Kapitlet belyser utvecklingen samt implementeringen av journalen via nätet, samt behovet av en ökad personcentrering för att verkligen uppnå den fulla potentialen inom e-hälsa och inte minst journalen via nätet.

Boken Medicinsk informatik vänder sig till alla vårdprofessioner och patient- och brukarorganisationer samt kan användas som kursbok på utbildningar på grund- och avancerad nivå.

OM BOKEN:
Cajander, Å., Hägglund, M., Scandurra, I., Wolf, A. Personcentrering med journalåtkomst och andra e­hälsotjänster (ed) Göran Petersson, Martin Rydmark, Anders Thurin
Medicinsk informatik. Liber. 1: upplagan ISBN: 978-91-47-13408-3

https://www.liber.se/produkt/medicinsk-informatik-24497