Länkstig

Johan Åkerman tilldelas ERC Proof of Concept Grant

Publicerad

Johan Åkerman, professor i tillämpad spinntronik vid institutionen för fysik, får nu 150 000 euro av European Research Council, ERC, för att vidareutveckla och kommersialisera sitt forskningsprojekt TOPSPIN om neuromorfiska beräkningar.

Bild
Porträtt av Johan Åkerman
Johan Åkerman.

Bidraget ERC Proof of Concept ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Totalt 166 forskare från 21 länder får denna gång varsitt bidrag på 150 000 euro. Sju av forskarna är verksamma vid ett svenskt lärosäte.

Inom Johan Åkermans forskningsprojekt TOPSPIN publicerades i november 2021 en studie där forskare för första gången lyckats kombinera en minnesfunktion med en beräkningsfunktion i samma komponent, en upptäckt som banar väg för effektivare teknik i alltifrån mobiltelefoner till självkörande bilar.

Forskningsprojektet vidareutvecklar nu resultatet i studien med ERC Proof of Concept.

– Kvantinspirerade datorer, som till exempel Ising-maskiner, har visat sig kunna hantera en sorts beräkningsproblem som dagens konventionella datorer inte kan lösa inom en rimlig tid och till en rimlig energiförbrukning. Målet med forskningsprojektet är att bygga och jämföra en ny, helt magnetisk, kvantinspirerad Ising-maskin baserad på två-dimensionella nätverk av så kallade spinn-Hall-nano-oscillatorer, säger Johan Åkerman.

Läs mer om ERC Proof of Concept Grant (erc.europa.eu)