Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

JMG i Almedalen 2017

Almedalsveckan pågår mellan 2-9 juli. Genom att medverka i Almedalen bidrar Göteborgs universitet till nya infallsvinklar och lösningar på samhälleliga utmaningar. Bland annat arrangerar Göteborgs universitet seminarier på Västsvenska arenan och där presenteras i år forskning som bedrivs inom universitetets tvärvetenskapliga satsning UGOT Challenges. Utöver på Västsvenska arenan syns universitetets forskare även i många andra sammanhang.

Läs mer om Göteborgs universitet i Almedalen 2017.

Flera forskare från JMG och SOM-institutet är på plats.
Några tips:

Den 3 juli deltar Maria Edström, forskare på JMG, i UGOT Challenges-seminariet Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet?
Antalet äldre ökar dramatiskt i hela världen. 2020 kommer det att finnas fler personer över 65 än under 16. Innebär detta att världen kommer att fyllas av skröpliga och dementa äldre eller är det en fördel att fler personer har lång livserfarenhet? Är samhället redo att möta denna globala utmaning?

Yttrande- och tryckfrihet är viktiga frågor för oss. Den 3 juli håller en kollega från juridiska institutionen, professor Eva-Maria Svensson, seminariet Sexism i tryckfrihetens namn – hur stoppar vi sexistisk reklam?
Yttrande- och tryckfrihet är inte till för att skydda kommersiella budskap, men används som en ursäkt för att sexualisera och exploatera kvinnors kroppar i reklam och andra medier. Vem och vad är yttrandefriheten egentligen till för?

Den 4 juli modererar Ulla Sätereie seminariet Hur populistisk vill vi att den kommande valrörelsen ska bli?
Samhällsklimatet är tufft och snart stundar en svensk valrörelse. Vilka utmaningar vi har framför oss och hur vi kan påverka den svenska valrörelsen att bli en konstruktiv resa.
 

Den 7 juli håller SOM-institutet två seminarier:

Vad påverkar det svenska opinionsklimatet?
Samtida samhällsförhållanden presenteras utifrån några av de många faktorer som har betydelse för den svenska samhällsopinionen. Hur påverkade attentatet i Stockholm vårt förtroende? Styrs miljöopinion av ekonomi? Påverkar vår oro vårt politiska intresse? Svaren finns i SOM-institutets databaser!

Politisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälle
Vilken roll spelar traditionella och sociala medier för ett opinionsklimat där en allt yvigare informationsmängd ska värderas, bearbetas och delas inom allt snävare tidsramar? SOM-undersökningarna visar hur alarmism och polarisering påverkar aktuella frågor som migrationspolitik och medieförtroende.

Se alla seminarier där forskare från Göteborgs universtitet medverkar

Almedalsveckans officiella webbplats