Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

JMG-forskare presenterar forskningsresultat om jämställdhet på global mediekonferens i Madrid

Varför går det så trögt med jämställdheten i nyhetsjournalistiken? Det försöker forskare ta reda på i ett globalt forskningsprojekt vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Nu presenterar de en del av resultaten i samband med den stora globala medieforskarkonferensen IAMCR som i år hålls i Madrid.

Gruppbild på JMG-forskare

JMG-forskarna Maria Edström, Monika Djerf-Pierre och Mathias Färdigh finns på plats i Madrid där medieforskare från hela världen samlas på den årliga konferens som arrangeras av the International Association for Media and Communication (IAMCR).

I anslutning till IAMCR-konferensen håller de i en förkonferens om det globala forskningsprojektet Comparing Gender and Media Equality som bedrivs vid JMG.

Vad kan de lära sig tillsammans?

De ska presentera en del av resultaten från JMG:s forskningsprojekt för ett 40-tal kollegor från Latinamerika, Nordamerika, Afrika och Europa. Syftet är att tillsammans diskutera vad de kan lära sig av den statistik om mediebranschen som JMG samlat in och hur framtidens datainsamling kan se ut.

– Bristen är stor på jämförbar könsuppdelad statistik inom medieområdet i allmänhet och inom nyheter i synnerhet, berättar Maria Edström vid JMG.

En kvinna på tre män

Den enda jämförbara globala statistik som finns tillgänglig om nyhetsinnehåll har samlats in av forskare och aktivister gemensamt via Globala Media Monitoring Project (GMMP). Genom GMMP har nyhetsjournalistik i nu senast 114 länder granskats under en dag vart femte år. Trots en svag ökning, går det fortfarande endast en kvinna på tre män bland de personer som förekommer i det globala nyhetsflödet.

– Frågan om varför det går så trögt med jämställdheten inom medierna är närmast evig, säger Maria Edström. Men just nu är den extra aktuell eftersom FN håller på att utvärdera hur långt stater har kommit i sitt jämställdhetsarbete under de 25 år som gått sedan den så kallade Pekingplattformen antogs med FN:s handlingsplan för jämställdhet.

Medierna är centrala

– Pekingplattformen pekar ut medierna som helt centrala för att vi ska uppnå jämställdhet. Det handlar både om hur kvinnor och män skildras men även vilka stereotyper som bekräftas eller utmanas. Stater har med all rätt varit tveksamma till att styra medieföretagen när det representationsfrågor. Men man skulle kunna vända på perspektivet och tänka att det handlar om att utvidga yttrandefriheten att gälla även kvinnor.

JMG:s forskningsprojekt leds av professor Monika Djerf Pierre och handlar om att kvalitetssäkra, förvalta och tillgängliggöra insamlade data från jämförande studier och sedan kunna göra mer avancerade analyser. Förhoppningen är att forskare runt om i världen ska vilja använda datamängden studera jämställdhet i medierna, vilka hinder, möjligheter och konsekvenser det får när män dominerar nyhetsflödet på så många platser i världen.

Projektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet, pågår 2016-2020. Till hösten kommer en bok på temat och då lanseras även en datamängd om jämställdhet och nyhetsmedier.

AGEMI för nya och innovativa metoder

I Madrid presenteras också innovationsprojektet AGEMI – Advancing gender equality in the media industries, som är ett samarbete mellan universiteten i Newcastle, Padova och Göteborg, Europeiska journalistfederationen och Copeam. Det är ett EU-finansierat projekt som genom innovativa och integrerade metoder ska förebygga könsstereotyper och främja jämställdhet, mångfald och inkludering inom mediesektorn.

Läs mer