Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

JMG är på plats!

Mediedagarna i Göteborg, 7-8 mars, 2013


Mediedagarna i Göteborg är en mötesplats för aktörer och intresserade av medier utifrån både användande, innehåll och teknik.


Kom och besök oss i Salongen H02:12 där vi tillsammans med Nordicom, SOM-institutet och Sim(o) har ett fullspäckat program med korta presentationer, diskussioner, eftersnack och samtal som tar avstamp i forskning kring medier, kommunikation och journalistik. (Program nedan.) Salongen ligger i utställningsdelen och kräver endast entrébiljett.

Flera av våra forskare kan du även lyssna till i de olika seminarier som arrangeras av Meg.

Hela programmet på Meg, biljettpriser och mycket mer hittar du på: www.meg.se.

Plats: Svenska Mässan

Vad säger forskarna? Program Salongen H02:12

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) i samarbete med Nordicom, SOM-institutet, Sim(o) och inbjudna gäster.

Program, Salongen, som PDF

Torsdag 7 mars

10.30–10.45: Första resultaten från Mediebarometern 2012
Mediebarometern är en årlig undersökning med syfte att beskriva tendenser och förändringar i människors medievanor. Ulrika Facht, Nordicom, går igenom de första resultaten från 2012.

11.00–11.15: Kriskommunikation: När det brinner i knutarna.
Hur får vi veta att det kommer giftig brandrök in över vårt bostadsområd? Och vad gör vi då? Vilken roll har medierna och vad sköter myndigheterna? Medieforskaren Tomas Odén, JMG, om forskning kring kriskommunikation.

11.30–11.45: Att konsumera för förändring
En studie om välgörande varor, konsumentmakt och marknadsföring hos idéburna insamlingsorganisationer. Johanna Arnesson, JMG, utifrån sitt examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap.

12.00–12.15: Fortsatt diskussion efter seminariet Mediernas makt måste granskas.
Maria Edström, Nordicom, fortsätter diskussionen efter paneldiskussionen som hålls på Öppen scen kl. 11.00–11.45.

12.45–13.00: Kan Media Doctor bota hälsojournalistiken?
Forskaren och journalisten David Finer samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o), om ett koncept som sprider sig över världen.

14.00–14.15: Fortsatt diskussion efter seminariet Myndigheter och media, vem styr vem?
Magnus Fredriksson, JMG & Josef Pallas, Uppsala universitet, fortsätter diskussionen efter seminariet som hålls på Öppen scen 13.30–13.50.

14.45–15.00: Journalister behöver lära mer om statistik.
Jan Strid, JMG, samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o), utifrån den kommande boken "Räkna med nyheter", (Sim(o) 2013).

15.15–15.30: Medierna måste granskas mera!
Christina Jutterström tidigare bland annat JMG och SVT, samtalar med Torbjörn von Krogh, Sim(o), utifrån boken "Vem granskar granskarna?" (Sim(o), 2012).

15.45–16.00: Med rätt teknik. Om rekrytering av ingenjörer via sociala medier
Siri Jagstedt, JMG, utifrån sitt examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap.

16.15–16.30: "Det sitter i ryggmärgen." Om frilansjournalister som bloggar.
Rebecca Johansson, JMG, utifrån sitt examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap.

16.45–17.00: Fortsatt diskussion efter seminariet Twitterbarometern.
Vilka Twittrare har genomslag och varför? Medieforskaren Marie Grusell, JMG, svarar på frågor om årets Twitterbarometer efter seminariet som hålls på Öppen scen 15.00-15.30.

17.15–17.30: ”Inte bara älgar i träd.” Om vad vi tror delas via sociala medier.
JMG-läraren och frilansjournalisten Marie Branners tankar kring fenomenet att ett långt och allvarstyngt reportage från 2005 kan bli det mest lästa sju år senare. Har vi fel om vad vi tror delas via sociala medier?

Fredag 8 mars.

09.30–09.45: Första resultaten från Mediebarometern 2012
Mediebarometern är en årlig undersökning med syfte att beskriva tendenser och förändringar i människors medievanor. Ulrika Facht, Nordicom, går igenom de första resultaten från 2012.

10.00–10.15: Bäst i klassen? Jämställdheten i medierna i Sverige och globalt.
Varför är det så svårt för kvinnor att komma till tals i nyheterna? Globala studier visar att Sverige har förhållandevis många kvinnor på ledande positioner inom medieföretagen men i större delen av nyhetsutbudet råder det fortfarande mansdominans. Maria Edström, Nordicom. presenterar.

10.30–10.45: På väg mot Medievärlden 2020.
Ingela Wadbring & Gunnar Nygren presenterar den femte upplagan av boken med samma namn och blickar tillbaka vad som hände med förutsägelserna från den första upplagan för 13 år sedan.

12.00–12.15: Därför behövs det mer medie- och informationskunnighet i skolan.
En demokrati förutsätter mediekunniga medborgare. Skolan har ett stort ansvar för att utveckla barn och ungdomars färdigheter så att de kan tolka, hantera och använda medier. I samband med MEG presenterar Nordicom en bok på temat som utgår från Unescos ramverk för lärare. Boken har tagits fram i samråd med bland andra Statens medieråd som aktivt arbetar med att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Ett samtal mellan Maria Edström, Nordicom och Ewa Thorslund, Statens medieråd.

13.00–13.15: Fria medier, ett effektivt vapen i kampen mot korruption?
Mathias A. Färdigh, forskare på JMG och QoG-institutet, presenterar en del av den forskning han bedriver kring medier och hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas.

13.30–13.45: Miljonlöftet - ett grävande reportage om Forever Living Products och direkthandeln.
Miljoninkomster med minimal arbetsinsats. På möten lockas home-partyförsäljarna till att rekrytera vänner och familj. Herman Reuterswärd, Erik Pettersson och Carl Johan Hjerpe, JMG, gjorde ett examensarbete i grävande journalistik där de granskade det internationella företagets verksamhet – och fann uppblåsta löften och en bransch utan fungerande tillsyn.

14.00–14.15: Sagan om ringen - ett grävande reportage om jakten på Tutankhamuns försvunna ring.
År 2007 hittade journalisten Hannes Råstam en uppgift i en obskyr bok: hovläkaren och författaren Axel Munthe sade sig ha en ring som han tagit från den egyptiske faraon Tutankhamuns grav. Där och då fick Råstam en idé till en annan typ av reportage än dem han vanligtvis sysslade med, men han hann inte påbörja sin idé innan han gick bort i cancer. Oskar Sonn Lindells examensarbete i journalistik vid JMG resulterade i ett reportage som dels är en berättelse om den antikvitetsplundring som Egypten utsatts för, dels en jakt på den försvunna ringen och sanningen bakom historien.

14.30–14.45: Värderingsförändringar i Sverige 1986-2011.
Henrik Oscarsson, SOM-institutet. utifrån sitt kapitel i boken ”I framtidens skugga”.
 

Save