Länkstig

Jens Nielsen och Michael Treschow blir hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

Publicerad

Professor Jens Nielsen och näringslivsprofilen Michael Treschow har utsetts till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. De har båda gjort avgörande insatser som på olika sätt stärkt Sahlgrenska akademins roll inom life science.

Bild
Jens Nielsen och Michael Treschow
Jens Nielsen och Michael Treschow
Foto: Johan Wingborg

Professor Agneta Holmäng, dekan och ordförande för Sahlgrenska akademins fakultetsstyrelse, kommenterar utnämningarna:

– Vi är mycket stolta och glada över att få knyta två mycket framstående, och för Sahlgrenska akademin viktiga personer, till oss som hedersdoktorer. Båda våra hedersdoktorer har ett starkt engagemang i frågor som rör life science, vilket bidragit till att stärka detta område i vår region.

Dekan Agneta Holmäng fortsätter:

– Jens Nielsen har tidigt varit mycket engagerad för att öka interaktionen mellan vår fakultet och Chalmers. Michael Treschow har, genom sitt arbete som styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, spelat en viktig roll att stärka Sverige som forskarnation och särskilt engagerat sig i att utveckla Göteborg som ett centrum för medicin och medicinteknik. 

Storskalig dataanalys

Bild
Jens Nielsen
Jens Nielsen
Foto: Johan Wingborg

Professor Jens Nielsen, född 1962, bedriver världsledande forskning som gör det möjligt att koppla ihop storskalig dataanalys med medicinskt viktiga frågeställningar.

Som professor vid Chalmers tekniska högskola engagerade han sig för etableringen av det styrkeområde som idag kallas Hälsa och teknik. Hans samarbete med Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, möjliggjorde högupplösta analyser av tarmmikrobiota, vilket ledde till ett flertal framstående vetenskapliga publikationer och placerade mikrobiotaforskningen vid Sahlgrenska akademin i den absoluta internationella framkanten.

Jens Nielsen är sedan 2019 vd för BioInnovation Institute i Danmark, som verkar internationellt för att främja translationell forskning och stödja nybildade företag inom life science med stöd av Novo Nordisk Foundation. Sahlgrenska akademins styrelse lyfter i sin motivering fram detta arbete som en inspirerande förebild inom nyttiggörande av forskning för fakultetens forskare.

Viktig roll för Sverige som forskarnation

Bild
Michael Treschow
Michael Treschow
Foto: Johan Wingborg

Näringslivsprofilen Michael Treschow, född 1943, har haft en lång och framgångsrik yrkesbana som företagsledare. Han avslutade nyligen sina uppdrag som styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och ordförande i Wallenberg Investments AB, där han spelat en viktig roll i utvecklingen av Sverige som forskarnation.

Sahlgrenska akademins styrelse lyfter särskilt fram hur Michael Treschow, i egenskap av styrelseledamot i GoCo Development, medverkat i utvecklingen av GoCo Health Innovation City i anslutning till AstraZeneca i Mölndal, en satsning som väsentligt stärker life science-området i Göteborgsregionen. Michael Treschow har även spelat en avgörande roll för att hjälpa Göteborgs universitet att etablera OligoNova Hub – en nationell infrastruktur för utveckling av nya typer av oligonukleotid-baserade läkemedel.

 

Hedersdoktorer

Varje fakultetststyrelse vid Göteborgs universitet kan utse Doctores Honoris Causa, hedersdoktorer, efter förslag från fakultetens institutioner. Utnämningen uppmärksammar eller belönar utomstående personer, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forskning, utbildning eller annat arbete som utvecklats vid universitetets ämnen eller institutioner.

Hedersdoktorer promoveras och erhåller sina insignier tillsammans med universitetets övriga doktorer vid den årliga promotionshögtiden.