Bild
Jordartsmetaller
Norra Kärr innehåller ovanliga bergarter som är rika på sällsynta jordartsmetaller, vilka är inkorporerade i det sällsynta röda mineralet eudialyt (nere till vänster).
Foto: Magnus Leijd
Länkstig

Geolog Axel Sjöqvist mottagare av Jan Bergströmpriset till unga forskare

Publicerad

För sitt betydelsefulla bidrag till förståelsen av bildningen av bergarter som rymmer sällsynta jordartsmetaller har geologen Axel Sjöqvist tilldelats Jan Bergströmpriset till unga forskare 2022 av Geologiska Föreningen.

Juryns motivering uppmärksammar också hans förmåga att på ett sakligt sätt balansera den kontroversiella debatten om utvinning av geologiska resurser.

Porträttbild av forskaren Axel Sjöqvist
Axel Sjöqvist är mottagare av Jan Bergströmpriset till unga forskare. Priset delas ut varje år av Geologiska Föreningen till geoforskare som redan tidigt i sin vetenskapliga karriär gjort betydande insatser för geovetenskaper.
Foto: Tilda Franklin

– Det är med ödmjukhet som jag tar emot Jan Bergströmpriset. Det finaste med utmärkelsen, tycker jag, är att den förutom mina forskningsinsatser också framhäver vikten av kommunikation kring forskningsresultat som anknyter till samhällsviktiga frågor med en bredare publik än forskarvärlden, säger Axel Sjöqvist.

Axel Sjöqvist disputerade vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, i december 2021 på avhandlingen Ample Rare Elements: A Geochemical Anomaly in the Earth’s Crust at Norra Kärr. Hans forskarstudier gav ny kunskap om bergarternas utveckling och fördelningen av sällsynta jordartsmetallerna i Norra Kärr, ett område 15 kilometer norr om Gränna som innehåller ovanliga bergarter och som undersöks som möjlig plats för brytning av sällsynta jordartsmetaller. Gruvprojektet är beläget 1,5 km ifrån Vättern och detta har resulterat i protester utifrån oro att gruvverksamhet i Norra Kärr kan få negativ påverkan på sjön som viktig dricksvattentäkt. Något som Axel Sjöqvist försöker bemöta genom att vara saklig.

– Det viktigaste för att uppnå balans är att debatten måste vara faktabaserad och öppen. I dag finns en vågskål för och emot. Lösningen hittar vi i faktaunderlag framtagna genom undersökningar och forskning, utformning och anpassning efter rådande förutsättningar genom ingenjörskap, samt effektiva tillståndsprocesser baserade på svensk myndighetsexpertis.

Behovet av tillförlitlig försörjning av sällsynta jordartsmetaller ökar

I takt med ny teknik och omställningen till fossilfria energislag och transportmedel ökar samhällets behov av både vanliga och ovanliga metaller. För nytillverkning av till exempel vindkraftverk, elbilar och katalysatorer saknas tillförlitlig försörjning av sällsynta jordartsmetaller. Idag importerar Europeiska unionen 98 – 99 procent av sitt behov av sällsynta jordartsmetaller från Kina. Norra Kärr är identifierat som en av Europas största förekomster av sällsynta jordartsmetaller. Här finns kapacitet att bidra till EU:s framtida ökade självförsörjning av sällsynta jordartsmetaller.

Axel Sjöqvist poängterar att Europa nu lever med konsekvenserna av att ha varit för beroende av Ryssland för naturgasleveranser. Samma situation menar han finns idag där Kina är huvudleverantör för flera metaller som är kritiska för energiomställningen.

– På något sätt verkar det relativt enklare att få till nya batteri- och elbilsfabriker, medan det är en större utmaning att se till att vi långsiktigt även har tillgång till resurserna som fabrikerna kräver. Den frågan behöver lyftas mer.

Metallutvinning ett måste för att nå klimatlöften

Han tror inte att många i samhället är fullt medvetna om hur pass bråttom det är att öka resursförsörjningen för att kunna klara av energiomställningen på ett säkert sätt.

– För mig finns det inget för eller emot, utan jag ser att vi har ett stort samhällsproblem som behöver lösas. Det handlar inte om “ja” eller “nej”, snarare om: hur? Om vi vill efterleva våra klimatlöften, måste vi drastiskt öka metallutvinningen i vår bakgård, säger han.

AV: JENNY MEYER
FOTO: Bergart, Magnus Leijd
Porträttbild av Axel Sjöqvist: Tilda Franklin