Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jakten på det tidiga jordbrukets karaktär närmar sig sitt slut

Publicerad

Under flera år har forskare från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av de 5 000 år gamla boplatserna i Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svaret på flera omdiskuterade frågor gällande bland annat det tidiga jordbrukets karaktär såväl som dess ekonomiska och sociala betydelse. Under två veckor ska nu ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen.

Platsen som undersöks ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Neolithic Lifeways och fokuserar på bosättningar, ekonomi och system för utbyte. Projektet kretsar kring några centrala frågor om hur det tidiga jordbruket organiserades. De olika sätt människor på stenåldern för cirka 5 000 år sedan försörjde sig på påverkade hur landskapet var organiserat, men också vilka samhällen som kunde byggas upp.

Genom analyser av benmaterial och gamla växtrester söker forskarna svar på viktiga frågor kring det tidiga jordbruket. Hur odlade man? Användes gödsel? Hur såg fördelningen mellan kött och vegetabilier ut?

Tand av nöt. Foto: Tony Axelsson.− Vi studerar också hur människor och djur ingick i olika typer av nätverk, säger Tony Axelsson, arkeolog Göteborgs universitet. Vi kan se att cirka 25 procent av befolkningen var uppväxt någon annanstans och att upp till 60 procent av nötkreaturen inte var av lokalt ursprung.

Den boplats som i år undersöks skiljer ut sig från de boplatser som tidigare undersökts inom projektet genom de exceptionella bevarandeförhållanden av organiskt material. Redan nu har flera fina fynd av djurtänder från nöt, gris och får gjorts som kommer att analyseras och ge svar på hur djuren cirkulerat.

Ett lika viktigt syfte med undersökningen är att utbilda studenter i det senaste inom digitala dokumentationsmetoder. En del av studenterna specialiserar sig på publik arkeologi och de får verktyg att kommunicera med allmänhet och press.

− Projektet går nu in i slutfasen och resultaten är så här långt är spännande, vi kommer att förändra bilden av hur det tidiga jordbruket var konstituerat, säger Karl-Göran Sjögren, arkeolog vid Göteborgs universitet.

Under de kommande veckorna är utgrävningen öppen för besökare och press. Onsdagen den 22 juni kl. 10 anordnas en särskild pressinformation.

Kontaktperson: Tony Axelsson, telefon: 070-58 54 494, e-post: tony.axelsson@gu.se

Mer information finns här: http://www.aktuellarkeologi.se/GismoRaa.html#Map:excavation=1015809

Hitta till oss: Från Falköping kör mot Jönköping, sväng av mot Karleby. Efter kyrkan sväng höger strax innan brunt tegelhus (se bifogad karta).