Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Innovations-studenter fick resestipendium till Zhejiang University i Kina

Publicerad

Sofia Berg och Madeleine Englund, masterstudenter i Innovation and Industrial Management fick stipendium för att skriva sin masteruppsats vid Zhejiang University i Kina. De tackade Sten A Olssons Stiftelse för stipendiet och presenterade kort sin uppsats och deras erfarenheter under en diplomeringsceremoni den 20 januari.

Sofia och Madeleine spenderade två månader vid Zhejiang University, Hangzhou i Kina, i samband med sitt uppsatsskrivande, våren 2015. Där undersökte de vilka eventuella könsspecifika utmaningar kvinnliga entreprenörer möter i Kina. Syftet var att identifiera en potentiell förklaring till varför det finns färre kvinnor än män aktiva i entreprenöriella aktiviteter i Kina. Handledare för uppsatsen var Jun Jin, professor på Zhejiang University, som nu är gästprofessor vid Institutet för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan i Göteborg.

Bild på Sofia berg

Bild på Madeleine Englund

 
Sofia och Madeleine tog examen i juni 2015 från mastersprogrammet Innovation and Industrial Management.

Från Handelshögskolans mastersprogram Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship var det 5 studenter som fick resestipendium. Fredrik Örneblad, Stanford University, USA, Theodoros Peristeris och Deni Redzepovic, Tilburg University, Nederländerna, samt Sofia Berg och Madeleine Englund, Zhejiang University, Kina.

Sammanlagt var det 34 studenter från Göteborgs universitet och Chalmers som fick Stenastiftelsens resestipendium under 2015. Den 20 januari hölls en diplomeringsceremoni för studenterna på Dicksonska Palatset i Göteborg. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse, välkomnade alla och delade personligen ut diplom till studenterna.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2015 har 34 resestipendier à 25 000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk.

Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap. Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i fem år i samma omfattning, d v s med 25 000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 160-tal stipendier delats ut. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2015 års studenter har besökt universitet och lärosäten i hela världen, bl. a Australien, Holland, Kina, Nepal och USA. Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Här hittar du mer information om Stenastiftelsen

Gruppbild på Stenastipendiaterna

Diplom har delats ut till 2015 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg. På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen omgiven av 19 av de 34 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2015.

Foto: Cicci Jonson