Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inger Jansson och Helena Wigert - våra nya excellenta lärare!

Publicerad

Vid en sammanvägd bedömning av ansökningshandlingar, de sakkunnigas utlåtanden och genomförd intervju finner Docenturkommittens bedömargrupp att Inger Jansson och Helena Wigert uppfyller kriterierna uppställda av Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett sätt att uppmärksamma lärares pedagogiska skicklighet i enlighet med Vision 2020. Tillsvidareanställda lärare vid universitetet kan ansöka om att bli prövade för titeln Excellent lärare. Titeln inkluderas i universitetets lönekriterier och ska uppmärksammas vid lönesättande samtal. Sahlgrenska akademin har hittills 12 excellenta lärare, som ingår i det universitetsövergripande nätverket den pedagogiska akademin. Tidigare vid institutionen har Karin Ahlberg, Annica Lagström, Joakim Öhlén och Helle Wijk fått titeln.

Mer information hur man blir Excellent lärare finns på PIL-enhetens hemsida