Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Andreas Olsson
Länkstig

Inga Wernersson har avlidit

Publicerad

Inga Wernersson, senior professor i pedagogik, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Våra tankar går till hennes familj och närmaste.

Bild
Porträtt på Inga Wernersson.
Inga Wernersson.
Foto: Andreas Olsson

Inga Wernersson var ledande inom forskning om kön och utbildning. Hon var också under lång tid ansvarig för forskarutbildningen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och var prodekan under åren 2007–2010.

Inga Wernersson disputerade vid Göteborgs universitet 1977 med avhandlingen Könsdifferentiering i grundskolan som bland annat visade att pojkar får mer uppmärksamhet av lärare än flickor. Under flera decennier vidareutvecklade hon forskningen om vad kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer. Hon skrev flera forskningsöversikter inom området, ledde en forskningsgrupp om kön och utbildning vid Göteborgs universitet och var bland annat redaktör för antologin Differentieringens janusansikte (2013). År 1999 blev hon professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Under lång tid var Inga Wernersson också ansvarig för forskarutbildningen vid det som idag är Utbildningsvetenskapliga fakulteten, och var även handledare och mentor för ett stort antal doktorander.

År 2006 bjöds Inga Wernersson in att verka som gästprofessor vid Högskolan Väst och hon blev år 2011 kallad till en professur i pedagogik vid detta lärosäte, där hon alltsedan dess varit verksam. Hon var en av de första professorerna vid Högskolan Väst och hon betydde mycket för uppbyggnad och utveckling av forskning och forskarutbildning. Hon var också mycket aktiv och omtyckt som handledare.  

En minnesstund kommer att hållas i augusti. Mer information om datum och hur du kan delta kommer att meddelas senare.

Text: Carl-Magnus Höglund