Länkstig

Informatikforskare tar plats hos Forte och Vetenskapsrådet

Två statliga forskningsfinansiärer har nyligen tillsatt informatikforskare från Göteborgs universitet på viktiga uppdrag. Jan Ljungberg är ny ledamot i Fortes styrelse och Johan Lundin är ny ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Bild
Jan Ljungberg
Jan Ljungberg, ny ledamot i Fortes styrelse.
Foto: Johan Wingborg

Forte är en statlig myndighet som varje år förmedlar medel till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Jan Ljungberg, professor i informatik, är en av sju ledamöter från universitet och högskolor i den nya styrelsen för perioden 2022–2024. Övriga ledamöter består av Fortes generaldirektör, samt fyra ledamöter som utses direkt av regeringen.

– Personligen är det naturligtvis fantastiskt roligt att få detta förtroende, men det är också ett stort ansvar. Det känns bra att Forte velat få in kompetens kring informationsteknologi och digitalisering i den nya styrelsen, säger Jan Ljungberg.

Vetenskapsrådet från insidan
Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande, är en av fem nya ledamöter i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, perioden 2022–2024.

Totalt sitter elva ledamöter där som representerar olika discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning.

Bild
Johan Lundin
Johan Lundin, ny ledamot i VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté.
Foto: Catharina Jerkbrant

– Jag har varit på mottagarsidan genom att jag tidigare fått forskningsmedel men eftersom informatikområdet till stor del stått utanför kommittéarbetet blir det spännande att lära sig hur vår största forskningsfinansiär fungerar från insidan, säger han.

Strategisk roll
Johan Lundins roll handlar inte om att granska och bevilja forskningsansökningar utan är framför allt strategisk.

– Jag kommer bland annat att arbeta med VR:s forskningsinriktning och mejsla ut vilken typ av finansiering som myndigheten ska ge, säger han.

Johan Lundin talar också om vikten av att lyfta frågor i kommittéarbetet som är viktiga för skolan.

– Informationsteknologi och digitalisering är centrala frågor för skolans utveckling på grund av dess kraftiga påverkan. Därför känns det också angeläget att bidra till den kunskapsutvecklingen, säger han.

Fakta
  • Forte är en statlig myndighet som är placerad under Socialdepartementet. Varje år delar Forte ut cirka 700 miljoner kronor i forskningsmedel inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Sju ledamöter är representanter från svenska universitet och högskolor. Fyra ledamöter utses av regeringen. Fortes generaldirektör ingår också i styrelsen.
  • Vetenskapsrådet sorteras in under Utbildningsdepartementet och är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Myndigheten ger stöd till forskning av inom alla vetenskapsområden och delar varje år ut cirka 7 miljarder kronor i forskningsmedel.