Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inför Förvaltningshögskolans dag: Patrik Zapata

Publicerad

Om en månad går Förvaltningshögskolans dag 2018 av stapeln. Inför detta publicerar vi kortare intervjuer med forskare som ska tala under dagen. Först ut är Patrik Zapata, professor vid Förvaltningshögskolan.

Vad är det du ska prata om?Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan

– Om hur arbetsmarknadsintegration organiseras, det vill säga hur de som gör det gör, när de gör det. I Sverige har metoden att integrera nyanlända varit genom arbete, exempelvis i stora infrastrukturprojekt som staten stod bakom. Numer är aktörerna och initiativen många. De kommer från civilsamhället, privat sektor och inte minst kommun och regioner. I forskningsprogrammet Organizing integration är utgångspunkten just detta utifrån frågan hur arbetsmarknadsintegration görs idag, och vad det har för effekter.

– Det jag tänkte prata om är ett projekt där vi studerar hur sådana initiativ startas, drivs, fungerar och i slutändan blir (eller inte blir) en del av den offentliga förvaltningens organiseringen. Framförallt pratar jag utifrån exemplen social hänsyn i offentlig upphandling och projektet One Stop Future Shop. De är båda exempel på framgångsrik arbetsmarknadsintegration, men också på hur nya och tidigare arbetssätt möter varandra.

Varför är det intressant?

– Förändring är svårt, kanske det svåraste vi människor kan organisera. Och något vi gör ofta. Det blir nästan alltid väldigt rörigt när man försöker göra något nytt; man vet inte vem som gör vad i början, eller varför. Det är många tankar som ”varför gör de det och inte det”, eller ”det kommer aldrig att funka”. Men så sakta börjar vissa handlingar återkomma, organiseringen, stabiliseras, accepteras. Titeln på mitt föredrag är “Något nytt, något gammalt, något lånat” – man hittar på något nytt själv och man lånar lite från andra verksamheter men samtidigt finns ju byråkratin där så det måste fungera ihop. Det nya och det gamla måste integreras. En organisatorisk integrering likaväl som en arbetsmarknadsintegrering. Som alltid måste både det gamla och det nya ändras för att integrering ska kunna ske. Särskilt det, eller de, befintliga brukar ha svårt att inse det.

Vilka skulle du helst vilja lyssnade på ditt föredrag?

– Jag skulle helst vilja se analytiker och strateger på kommunledningsnivå, för att ge dem en förståelse för hur någonting kan gå från initiativ till verksamhet. Också politiker och projektledare som vill mycket men som kanske fastnat och inte vet hur man ska gå vidare. Exemplen finns i Göteborg, men jag tror det skulle vara jättekul även för mindre kommuner att komma och lyssna och få exempel, så att de kan ta till sig saker och överföra dem till sin egen verksamhet och sina förutsättningar. Egentligen vet jag nog ingen som inte skulle ha glädje över att vara där.

Läs mer om One Stop Future Shop här och om Organizing Integration här!

Anmäl dig till Förvaltningshögskolans dag här!