Bild
Länkstig

Idrottsvetenskapens historia beskrivs i bok

Publicerad

I en ny bok beskrivs hur idrottsvetenskaplig forskning och utbildning har utvecklats vid Göteborgs universitet. Från de första projekten på 1970-talet till dagens etablerade akademiska disciplin.

Bild
Porträtt på Claes Annerstedt.
Claes Annerstedt.
Foto: Torsten Arpi

– Vi har båda varit med från början och har velat beskriva hela den här utvecklingen. Det är en personlig betraktelse men också ett historiskt dokument över idrottsvetenskapens tillblivelse och utveckling vid Göteborgs universitet, säger Claes Annerstedt, professor emeritus i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI).

Claes Annerstedt har skrivit boken Idrottsvetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet – En personlig betraktelse tillsammans med Göran Patriksson, professor emeritus i pedagogik med idrottsinriktning. De tar utgångspunkt i tidigt 1970-tal när Göran Patriksson, som då var universitetslektor i pedagogik, fick ett magert forskningsanslag om 9 000 kronor för att skriva boken Idrottens historia i sociologisk belysning.

Idrottsvetenskap växte fram

Det var på de pedagogiska institutionerna som idrottsvetenskap växte fram. På lärarutbildningen hade det emellertid sedan länge funnits utbildning i idrott som skolämne, men där bedrevs ingen forskning.

– Forskningen handlade om idrott som fenomen och idrott som arena för lärande och personlig utveckling. I många andra länder tillhör idrottsvetenskap den medicinska fakulteten, men i Sverige tillhör man som regel utbildningsvetenskapliga fakulteter eller pedagogiska institutioner, säger Claes Annerstedt.

I boken beskrivs många av de forskningsprojekt och utbildningar vid GU som har utförts från 1970-talet och framåt. År 2000 bildades Centrum för Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, som år 2004 bytte namn till Idrottshögskolan och från 2011 blev idrottsvetenskap en ”egen” institution när Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) bildades. Samtidigt invigdes den nya byggnaden på Skånegatan med idrottshall och idrottslaboratorium som idag kallas Idrottshögskolan.

– Det var framför allt dåvarande dekan Mikael Alexandersson som drev på att det skulle bli en egen institution och en ny byggnad. Utan hans stöd hade det aldrig blivit av, säger Claes Annerstedt.

Idrottsvetenskap är mångvetenskapligt

Sedan dess har IKI växt och har numera flera utbildningsprogram och forskningsprojekt. Idrottsvetenskap är ett mångvetenskapligt ämne där forskningen idag handlar om allt från medicin och biomekanik till lärande och historia. IKI är numera också värd för den universitetsgemensamma centrumbildningen Centrum för hälsa och prestation (CHP).

– Det har genom åren varit en ständig kamp att som liten institution få ekonomin att gå ihop. Samtidigt vi har gått från att knappt ha någon egen forskning alls till att bli en av de idrottsvetenskapliga institutioner i Sverige som publicerar flest vetenskapliga artiklar, säger Claes Annerstedt som också var prefekt för IKI mellan 2012 – 2018.

Text: Carl-Magnus Höglund

Ny bok

Claes Annerstedt och Göran Patriksson, båda professor emeritus vid Göteborgs universitet, har skrivit Idrottsvetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet – En personlig betraktelse.

Kontakta Claes Annerstedt om du vill köpa boken. Kontaktuppgifter finns ovan.