Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéseminarium om praktikplatser för nyanlända

Hur är det att ta emot en praktikant med flyktingbakgrund, och vad ska man tänka på innan? Den 14 juni ordnas ett idéseminarium om praktikplatser, öppen för alla på Göteborgs universitet.

Idéseminariet arrangeras av institutionen på litteratur, idéhistoria och religion.

– Dagen kommer dels att ha formella inslag: hur fungerar det att ha en flyktingpraktikant och hur ser det centrala arbetet ut vid Göteborgs universitet, dels kommer praktikanterna själva att berätta om sina erfarenheter, de är navet. Vi avslutar med att Urban Strandberg, studierektor på Centrum för Europastudier, ger en utblick – vad har vi lärt oss hittills och vad kan vi lära andra? säger Kristina Svensson, studievägledare på institutionen.

Praktiska tips

Idéseminariet kommer förhoppningsvis att ge praktiska tips på vad man ska tänka på innan och under tiden man tar emot en nyanländ praktikant, för att ge bästa möjliga utbyte för både praktikanten och institutionen.

– Den här eftermiddagen kan bli en inspiration för andra institutioner som ligger i startgropen och funderar på att ta emot en praktikant, och undrar hur de ska gå tillväga, säger Camilla Brudin Borg, studievägledare och lektor, och fortsätter:

– Det är viktigt för alla inom Göteborgs universitet att vi diskuterar och utvärderar den här verksamheten. Är den bra, vad lär vi oss?

"Camilla Brudin Borg, Hala Alaraj och Kristina SvenssonPraktik är bra för språket"

Idén och initiativet till idéseminariet kommer från Hala Alaraj, själv praktikant på institutionen sedan i januari.

– Praktikplatser är bra för språket, kommunikationen, för det sociala och för integrationen. För oss som flyktingar är det jättesvårt att komma in i det svenska systemet, säger Hala Alaraj.

För två år sedan kom hon till Sverige från Gaza, där hon jobbade med kommunikation och PR på ett universitet: bland annat var hon talskrivare åt dekanen, tog emot internationella delegationer och skrev artiklar till webben. På Göteborgs universitet jobbar hon bland annat med en satsning på elever från Angeredsgymnasiet och med en seminarieserie.

Medvetet och strategiskt arbete

Att institutionen för litteratur, idéhistoria och religion var tidigt ute med att ta emot en nyanländ praktikant beror på ett arbete som drogs igång i höstas, tack vare ett engagemang från både prefekten Cecilia Rosengren och andra anställda och studenter.

– Under hösten fick vi rapporter från alla håll om flyktingar, och alla frågade sig vad vi skulle kunna göra. Vår institution reagerade väldigt snabbt och avsatte pengar till arbete för flyktingar, ett medvetet och strategiskt arbete som bland annat landade i att vi tog emot en praktikant. Det verkade vara ett bra sätt att hjälpa, säger Kristina Svensson.

Murar och oskrivna regler

Idéseminariet arrangeras tisdagen den 14 juni mellan klockan 13.00 och 17.00 i Lilla hörsalen, Humanisten. Bland talarna finns personer från Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetets Korta vägen. Arrangemanget vänder sig i huvudsak till anställda på Göteborgs universitet, men alla intresserade är välkomna.

– Det finns otroligt många barriärer, murar och oskrivna regler inom myndigheter, även inom Göteborgs universitet har vi upptäckt nu när vi själva har en praktikant. Under det här idéseminariet ska vi försöka se dem och prata om dem, säger Camilla Brudin Borg.