Bild
Bild på Kristina Lindström och Kristin Lundén
Kristina Lindström, forskare Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Kristin Lundén, ordförande Nätverket Hållbar Besöksnäring
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Icke-konferens med fokus på hållbar besöksnäring

Publicerad

Just nu pågår icke-konferensen BarCamp2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under två dagar träffas personer från olika branscher, som alla har ett stort intresse för besöksnäring och hållbarhetsfrågor.

BarCamp anordnas av Nätverket Hållbar Besöksnäring, som är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring. Centrum för turism på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har sedan 2018 ett samverkansavtal med nätverket och är medarrangör till årets BarCamp.

- Det är roligt att få vara med och anordna BarCamp2022. Det är ett viktigt möte för kunskapsutbyte mellan akademin, offentliga sektorn och näringslivet, säger Kristina Lindström, forskare på Handelshögskolan och en av arrangörerna.

En icke-konferens skulle kunna beskrivas som ett möte där deltagarnas kunskaper och erfarenheter ligger till grund för diskussionerna och de baseras på de ämnen som deltagarna vill diskutera. Alla är huvudaktörer, då varken talare eller frågeställningar är förutbestämda. Det är alltså deltagarnas engagemang och utmaningar som formar innehållet. Exempel på ämnen, som årets närmare 40 deltagare demokratiskt kommit fram till, är inkluderande turism, kulturturism och hållbara transporter.

Bild
Bild från BarCamp
Foto: Isac Lundmark