Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

I gränssnittet mellan livsmedelsvetenskap och öppna lärresurser

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Anne Algers, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Anne Algers disputerade i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet 2015, med avhandlingen Open learning in Life Sciences. I den tvärvetenskapliga avhandlingen förde hon samman områdena öppen utbildning, öppna lärresurser och akademisk verksamhet inom livsmedelsvetenskap.

Efter disputationen har Anne Algers fortsatt att forska med fokus på frågor om öppen utbildning i kontroversiella frågor – som hållbar utveckling och social rättvisa, samt migration och mobilt lärande – frågor som involverar etiska ställningstaganden i gränslandet mellan akademi och samhälle.

Hon har i hög grad bidragit till den vetenskapliga diskussionen inom områdena ”food science” och djurhållning, inte minst genom att initiera starten av tidskriften Food Ethics hos Springer förlag. Hon har även bland annat skapat det öppna webbaserade utbildningsmaterialet DISA ‐ Djurvälfärd i samband med slakt och avlivning.

För mer information kontakta Anne Algers, epost: anne.algers@gu.se, tel: 031-786 5833.