Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hur påverkas trafik- och stadsplaneringen i framtiden när allt fler jobbar på distans?

Bild på bilar i rusningstrafik

Distansarbetet har under kort tid och efter decennier av stabilitet ökat snabbt bland förvärvsarbetande i Sverige. Alltfler personer jobbar hemifrån och detta minskar resandet till och från arbetsplatser, som i sin tur påverkar trafik- och stadsplanering.

Traditionellt utgår planering och utbyggnad av vägar och kollektivtrafik från lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser. Skulle antalet distansarbetare fortsätta att öka kan detta innebära att de modeller och policies som redan finns för framtida trafikplanering inte kommer att stämma eller kunna användas effektivt. Detta skriver Erik Elldér, som forskar om individers dagliga resvanor och IKT-användning, på avd. för kulturgeografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin senaste artikel "Does telework weaken urban structure–travel relationships?" rekommenderar han att planerare och politiker bör övervaka om antalet distansarbetare fortsätter att öka, för att kunna ha en effektiv och hållbar trafikplanering.

Läs en sammanfattning av artikeln nedan.

Does telework weaken urban structure–travel relationships?

Journal of Transport and Land Use | 10 | (1-24), 2017

This paper investigates whether urban structure influences daily travel behavior differently when people telework in urban contexts. Regression models are applied to address whether and to what extent travel is associated with various measures of urban structure and key destination accessibility relative to the home location in Gothenburg, Sweden. The analysis treats groups of workers defined by teleworking practices. Micro-level data from the Swedish National Travel Survey 2011 capture individual travel behavior, while Swedish register data on the location of all firms and individuals combined with a GIS-based tool that measures travel times by car or public transport capture urban structure. Results indicate that telework weakens the relationship between urban structure and travel. Regression models of travel distance and time as functions of various geographical aspects of residential location display a much better fit for those not teleworking regularly. Telework allows various mobility strategies that together foster more spatially heterogeneous daily travel behavior, more dependent on personal attributes than on the home location relative to the workplace. Planners and policymakers should monitor whether the number of teleworkers continues to increase. If so, traditional distance- and location-based models and policies for predicting and planning transport may prove less accurate and effective than currently assumed.

Kontaktinformation

Erik Elldér

E-mail: erik.ellder@geography.gu.se
Tel: 031-786 1386 eller 0737-241645