Bild
none
Länkstig

Hur löste religiösa ledare kriser i antikens Rom?

Publicerad

Samspelet mellan kriser och religion diskuteras sällan i forskningen. Men hur hanterar egentligen ledare samhällskriser? Antikvetaren Lewis Webb ska titta närmare på vilka religiösa svar som ledarna i antikens Rom hade på olika samhällskriser.

– Vår framtid är beroende av effektiv krishantering. Genom att förstå tidigare kriser kan vi fördjupa vår kunskap om äldre samhällen, få historiska perspektiv på vår oroliga samtid och sätta in aktuella debatter om kriser och krishantering i deras rätta kontext, säger Lewis Webb.

Projektet fokuserar på samspelet mellan samhällskriser och ledares religiösa hantering av dessa i republikens Rom (509–27 f.v.t.) samt vilka avtryck kriser och krishantering satte i stadsbilden.

Nästan alltid kris i Rom

Bild
none
Lewis Webb är forskare vid Institutionen för historiska studier.

– Den antika staden utmärktes av ständigt återkommande samhällskriser som epidemier, svält, naturkatastrofer, krig och inbördes stridigheter. Statsreligionen var central för hur politiska och religiösa ledare hanterade dem, säger Lewis Webb.

Tidigare studier av antikens Rom har sällan behandlat varken statsreligion som krishantering eller inkluderat kvinnor.  

– Samspelet mellan kris och religion förekommer sällan i antikforskningen. Genom att förbise religion och kvinnor riskerar vi att missförstå de krishanteringsstrategier som fanns tillgängliga för politiska och religiösa ledare, samt hur viktig religionen var i Rom. 

Religion och politik

Lewis Webb menar att kris och krishantering är avgörande frågor för dagens samhällen. Vi genomlever alla ett stort antal kriser: klimatförändringar, epidemier, matbrist, flyktingströmmar och krig. 

– Detta projekt kommer att skapa en mer omfattande och integrerad bild av krishantering i republikens Rom, uppmuntra till begrundan över hur sammanlänkade religion och politik var och är i dåtida och nutida samhällen, samt erbjuda verktyg för att bedöma hur dagens ledare hanterar kriser. 

Undervisar på Oxford

Forskningsprojektet men namnet ”Krisritualer: Statsreligion och krishantering i republikens Rom” ska pågå i tre år och finansieras av Vetenskapsrådet med 3,5 miljoner kronor.

Lewis Webb är forskare vid Institutionen för historiska studier men har just nu ett ’Stipendiary Lectureship’ och ett 'Fulford Junior Research Fellowship' i Classics vid Oxfords universitet där han undervisar i grekisk och romersk historia.

Text: Cecilia Sjöberg

Krisritualer: Statsreligion och krishantering i republikens Rom
  • Projektet syftar till att undersöka och sammanställa manliga och kvinnliga ledares religiösa svar på samhällskriser i republikens Rom.
  • Undersöka och ge en översikt över hur kriser och ledares religiösa svar fysiskt och religiöst förändrade stadsbilden.
  • Fördjupa vår kunskap om romerska ledares krishanteringsstrategier och religionens roller däri.